Frp vil ha ledige IT-folk som lærere

Arbeidsledig IT-personell kan brukes som hjelpelærere i IT-fagene mens de søker jobber, mener Fremskrittspartiet.

Forslaget er ett av flere forslag partiet kommer med for å få ledigheten ned. Forslagene er et svar på statsminister Kjell Magne Bondeviks (KrF) etter hans møte med opposisjonspartiene der tiltak mot ledigheten var tema.

Frp kommer med nærmere 30 konkrete tiltak som Stortinget skal ta stilling til i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

Frp skiller seg fra regjeringspartiene og Ap ved at partiet ønsker å bruke mer av oljepengene for å få fart på norsk økonomi.

Blant forslagene er å åpne noen av landets nedlagte militære fort og militærleirer som midlertidige fengsler. Ved å leie inn private selskaper til å ta seg av vaktholdet, regner Frp både med å redusere soningskøen og å skape flere arbeidsplasser.

Ellers vil partiet ha mindre strenge miljøkrav til industrien slik at industrien får mulighet til å konkurrere på lik linje med industrien i EU.

Andre viktige tiltak er fortgang i statlige og kommunale byggeprosjekter og veiprosjekter.

Frp vil også bruke 200 millioner kroner for å styrke norske bedrifters konkurranseevne i internasjonale markeder.

Til toppen