Frustrerende møte med genial idé

Ideen bak Enfish TrackerPro er å gi deg verktøy til å spore informasjon både lokalt og på web. Idéen er utmerket...

Ideen bak Enfish TrackerPro er å gi deg verktøy til å spore informasjon både lokalt og på web. Idéen er utmerket...

Dette er en type programvare som mange kan ha glede av, for ikke å si behov for, dersom den lever opp til løftene. Jeg har savnet den i mange år, både fordi jeg fortviler over hvor elendig søkesteder som AltaVista er, og fordi de fleste PC-baserte søkemotorene lider av store mangler.

Enfish TrackerPro er et Windows-program som i utgangspunktet er svært løfterikt. Idéen er at du avgrenser et søkeområde som kan bestå av utvalgte nettsteder, områder på din private harddisk og områder på ditt lokale nett eller bedriftsnett. Programmet går gjennom søkeområdet og oppretter en indeks på din lokale disk. Så styrer selv hvor ofte søkeområdet, eller bestemte nettsteder, skal indekseres. På nettsteder må du også oppgi hvor mange pekernivåer du vil følge med i. Pekere følges ikke ut av det opphavlige domenet. Som alternativ til ditt eget søkeområde, kan du velge å bruke søkesteder som AltaVista, Excite, Infoseek og Yahoo!

Neste skritt er å opprette en rekke speidere ("trackers") knyttet til et menneske, et selskap eller et prosjekt du ønsker å holde deg orientert om. Disse speiderne uttrykker logiske sammenhenger som må tilfredsstilles for at speideren skal finne et dokument. Enfish bruker en blanding av veiviser og boolsk logikk for å etablere en speider. Hvis du vil følge med i hva Microsoft-sjefen holder på med, oppretter du en speider kalt "Bill Gates", samtidig som du oppfordres til å taste inn andre måter denne personen kan betegnes på, for eksempel "William Gates".

Prinsippet er at du slipper speideren løs på søkeområdet ditt, og at speideren finner dokumentene som svarer til de kriteriene du har definert. Du kan velge mellom to hovedmetoder å skue søkeresultatet på. Den første metoden gir deg en liste der dokumentene identifiseres med emne, dato, type, adresse og forfatter, samt sammendrag. Her kan du blant annet sortere dokumentene etter emne, dato, type, adresse og forfatter. Den andre metoden legger dokumentlisten i en smal kolonne til venstre i skjermen, sortert og identifisert etter det kriteriet du har valgt etter den første metoden, og bruker meste parten av skjermbildet til å vise deg det merkede dokumentet fra lista. I prinsippet skal du i dette vinduet kunne se dokumentet slik det ble skapt i en eller applikasjon, selv om det ikke har opphavsapplikasjonen på din egen PC. Web-sider vises ved hjelp av motoren til Internet Explorer, og du kan følge lenker fra visningen uten å forlate Enfish.

Dersom du ønsker å avgrense speideren, kan du legge til ytterligere søkekriterier i et eget skjermbilde, og velge en annen funksjon dersom du ønsker at tilleggskriteriene skal innlemmes i speideren. Hvis du vil søke uten å nytte en definert speider, er det bare å taste kriterier rett inn i søkevinduet.

Hastigheten og ressursbruken til Enfish TrackerPro synes tilfredsstillende. Programmet alene krever i overkant av 20 MB. Jeg etablerte et søkeområde bestående av nettstedene til digi.no og Aftenposten, samt en 220 MB stor samling av Word-dokumenter, presentasjoner, html-dokumenter, regneark, pdf-dokumenter osv. Indeksene til denne samlingen og til to dagers leveranser fra de to nettstedene, opptok i overkant av 32 MB. For å finne de elleve forekomstene av "Enfopol" i de 220 MB, brukte Enfish omtrent like lang tid som verktøyet jeg bruker til daglig, QuickFinder fra den siste Corel WordPerfect-suiten.

Dette var altså løftene. Grunnen til at jeg oppfattet min ti dager lange utprøving av Enfish TrackerPro som en frustrerende opplevelse, er det enorme avviket mellom løftene og hvordan programmet opptrer i praksis.

For det første: Grensesnittet er overlesset og uforståelig, og krever en engels tålmodighet for å håndtere. Det er inkonsekvent og ufunksjonelt. Manipuleringer som hører sammen, ordnes fra vidt forskjellige steder.

For det andre: Det er elementære feil på flere områder. Det verste er søkekriteriene. Jeg ville spore Europa-parlamentet, og la inn identifikatorer som "European Parliament", "EU Parliament" osv. Jeg fikk treff på dokumenter som ikke inneholdt annet enn "EU". For å sjekke dette, laget jeg en speider kalt "Eirik Rossen" og sendte den ut på AltaVista. Jo da: Øverst på trefflisten tronet hjemmesiden til den bulgarske professoren "Rossen Dimitrov". Med slike groteske feilskjær spiller det nærmest ingen rolle at for eksempel sorteringen på dato heller ikke er pålitelig.

For det tredje: Den store forskjellen mellom Enfish TrackerPro og lokale verktøy som QuickFind, er at du disponerer egne agenter til å utforske web mens du selv holder på med andre ting. Denne funksjonen svekkes også av elementære svakheter. Den eneste styringen du har over indekseringen, er et sted der du kan innstille hvor ofte hvert nettsted skal gjennomgås, det vil si fra hvert tiende minutt til en gang i måneden. Du kan ikke be om at indekseringen gjennomføres til bestemte klokkeslett, og du får ingen bekreftelse på at indekseringen er korrekt gjennomført. Indekseringen av digi.no med én times mellomrom virket overhodet ikke, og det ble ikke gitt feilmelding.

For det fjerde: Håndteringen av websider er svært mangelfull, for ikke å si uintelligent. Når digi.no-sidene kom gjennom kverna, ble artiklene gjerne gjengitt i tre eksemplarer: den opprinnelige web-varianten med og uten venstre ramme, samt varianten som er tilrettelagt for utskrift. I tillegg kom, for seg, enkeltelementer som rammer og bannere.

Den femte store mangelen er at det ikke er mulig å avgrense speidere eller søk til deler av søkeområdet. Det burde være innlysende at det kan være behov for å avgrense et søk til egne dokumenter, eller til bestemte kombinasjoner av nettsteder.

Feilene som gjør at Enfish TrackerPro ikke lever opp til sine egne idealer er av flere typer. Det viktigste av alt er at man ikke har satt seg i brukerens sted for kritisk å vurdere sentrale egenskaper som brukergrensesnitt og funksjonalitet. Dernest kommer det at produktet er befengt med utillatelige lus. Derfor blir dommen over versjon 1.0 at den er løfterik men ubrukelig. Vi ser med spenning fram til versjon 2.0.

Testeksemplaret er stilt til rådighet av Ravenholm Computing. Prisen varer fra 1090 kroner eks mva for én bruker til 59.654 kroner eks mva for 100 brukere. Leverandør er det amerikanske selskapet Enfish Technology.

På nettstedet til Enfish averteres det allerede med gratis oppgradering fra versjon 1.0 til versjon 1.2. Jeg skal prøve den neste uke, og melde om erfaringen neste fredag.

Til toppen