Frustrerte ansatte i Microsoft

Microsoft-ansatte evalueres etter et system som slavisk følger gausskurven, akkurat som norske studenter.

Frustrerte ansatte i Microsoft

Microsoft-ansatte evalueres etter et system som slavisk følger gausskurven, akkurat som norske studenter.

Microsoft har mistet endel av sine dyktigste folk de siste månedene. Internt murres det og det stilles spørsmål om Microsoft har blitt for stort og byråkratisk.

Washtech News har fått tak i dokumenter som viser at Microsoft lønningene har stagnert

eller sneglet seg frem de siste to årene. Kommentarer fra nåværende og tidligere ansatte er kritiske og de ansatte er frustrerte over selskapets system for prestasjonsevaluering.

Tidligere var det uvanlig å fortelle andre hva man selv har i lønn. Mange steder har dette forandret seg endel de siste årene, men i Microsoft er det fortsatt en uskreven lov om at det er informasjon man ikke deler med andre.

De ansatte er frustrert over lønnsstagnasjonen, men det som virkelig irriterer er evalueringssystemet. Det tar utgangspunkt i det amerikanerne kaller en bellkurve, men som vi i Norge oftere betegner som en gausskurve. Spesielt godt kjent med dette systemet er kanskje norske studenter ved høgskolene og universitetene.

Når sensorer på landets høgskoler og universiteter skal gi karakterer, så skal de gi noen få gode og dårlige karakterer og la flesteparten ligge midt på treet. Så på en skala fra A til E er det noen få som får A, litt flere som får B og de fleste ender med C. Tilsvarende blir det litt færre med karakteren D og få som får karakteren E.

Dette kalles normalfordelingen og vil på landsbasis gi et riktig bilde på nivået studentene holder. Utfordringen blir når gausskurven skal brukes i sin helhet i hvert enkelt fag og det er også her kritikken har vært hardest.

I Microsoft sliter de med det samme. Selskapet har 60.000 ansatte og ønsker som de fleste store armerikanske selskapene å evaluere hver enkelt ansatts prestasjoner for å skille ut de beste og de dårligste.

En mellomleder i Microsoft kan kjempe for å få lov til å dele ut flere gode evalueringer til sin ansatte i sin gruppe. Dermed blir det viktig å jobbe for en sjef som både er god til å forhandle på vegne av sin gruppe og som er i stand til å forstå hva sine ansatte faktisk presterer. Sistnevnte trekkes frem som et problem for for eksempel markedsføringsledere som har tekniske ressurspersoner i sin gruppe.

Evalueringsskalaen går fra 2,5 til 5,0 og skal brukes. Dermed må nødvendigvis noen i en god gruppe også få en dårlig evaluering og det kan stoppe videre karriere og eventuelle lønnsøkninger.

De ansatte i Microsoft hevde i følge Washtech News at evalueringssystemet ikke er annet enn en årlig populæritetskonkurranse bak lukkede dører hvor mellomlederne enten slåss for sitt team eller bøyer av for ledere på høyere nivåer.

Microsoft tallsmann Lou Gellos, sier til Washtech News at de har gjennomført undersøkelser blant sine ansatte og at de er klar over delte meninger om systemet.

- Dette er ikke noe nytt. Vi er klar over hva ansatte mener om dette, sier Lous Gellos, talsmann i Microsoft til Washtech News.

Den interne kritikken mot evalueringssystemet til Microsoft har vært kjent en stund.

Mini-Microsoft er en anonym blogg på Googles Blogger tjeneste. Der er det en misfornøyd ansatt som over lengre tid har kritisert mye av det som foregår internt i Microsoft og som mener at de ansatte nå har fått nok. Bloggen er populær blant de som ønsker å få et innblikk i hva som skjer internt i Microsoft, men leses også flittig av de ansatte selv. Mange av dem kommer også med egne betraktninger i kommentarfeltene. En intern jakt har ikke klart å avsløre hvem som skriver den.

Så kan man selvsagt lure på hvorfor en som er så misfornøyd ikke heller finner seg en ny jobb, istedenfor å fortsette hvis alt er så galt. Svaret oppga bloggeren selv:

- Jeg selsker å jobbe i Microsoft, men kan ikke fortsette i et miljø der jeg blir dårlig behandlet og ikke har mulighet til å forsvare meg mot en sånn behandling, skrives det i bloggen.

Til toppen