Frykt for skjerpet amerikansk eksportkontroll

En uventet rettsavgjørelse kan gjeninnføre den kalde krigens normer for USAs teknologieksport.

En uventet rettsavgjørelse kan gjeninnføre den kalde krigens normer for USAs teknologieksport.

Den amerikanske bransjeorganisasjonen Industry Coalition on Technology Transfer (ICOTT) for leverandører av elektroniske produkter og komponenter, frykter en gjeninnføring av den kalde krigens normer for USAs teknologieksport, etter en uventet rettsavgjørelse i en sak vedrørende et styringspanel for en materialpresse som ble eksportert til India i 1995, skriver Wall Street Journal.

Styringspanelet og materialpressen ble eksportert under ett, og eksportøren regnet med at alt var greit, siden pressen ikke var underlagt eksportbegrensninger. Myndighetene i USA oppdaget seinere at den indiske mottakeren siden fikk tak i en mer avansert presse via Sveits. Den mer avanserte modellen var underlagt amerikanske eksportbegrensningene, og den sveitsiske eksportøren måtte følgelig levere den uten styringspanel. Haken var at styringspanelet til den enklere modellen også kunne brukes på den mer avanserte varianten. Den indiske mottakeren fikk dermed tak i utstyr som kunne brukes til å framstille raketter og kjernefysiske våpen, i strid med amerikanske eksportregler.

Den amerikanske eksportøren ble først frikjent, fordi retten fant at regjeringens regler var for vagt formulert. Eksportørens forsvarer kunne vise til at handelsdepartementet selv opererte med motstridende tolkninger av regelverkets uttrykk «specially designed».

Myndighetene appellerte denne kjennelsen, og fikk overraskende medhold.

Bransjeorganisasjonen ICOTT har nylig tatt rettslige skritt for å få omgjort appellinstansens kjennelse. Den skriver at dersom kjennelsens kriterier skal legges til grunn for en konsekvent håndheving av regelverket, vil tallet på eksporter som krever lisens øke fra 15.000 i året til 80.000, det vil si det samme nivået som på 1970-tallet, før USA inngikk spesielle avtaler med Japan og europeiske allierte. Det vil føre til nedgang i amerikansk teknologieksport, også fordi behandlingstiden for slike lisenser er typisk to måneder.

ICOTT peker på at verken myndigheter eller eksportører har innsigelser mot måten regelverket praktiseres i dag, og at kjennelsen vil derfor få følger som ingen ønsker eller er tjent med.

    Les også:

Til toppen