Frykt for smutthull i Microsoft-forliket

Kjernen i Microsoft-forliket er konkurrentenes tilgang til kildekode og programmeringsgrensesnitt. Formuleringene kan dekke over flere smutthull.

Kjernen i Microsoft-forliket er konkurrentenes tilgang til kildekode og programmeringsgrensesnitt. Formuleringene kan dekke over flere smutthull.

Skeptikerne til forliksavtalen mellom Microsoft og USAs justisdepartement uttrykker uro for mulige smutthull. Uroen er sterkest i forhold til formuleringer som skal begrense Microsofts mulighet til å manipulere Windows slik at dets egne applikasjoner fungerer bedre enn konkurrentenes, og følgelig har større appell til brukere. Dette gjelder i høyeste grad også konkurrenter på serversiden.

Et åpenbart smutthull er Microsofts anledning til å nekte konkurrenter tilgang til programmeringsgrensesnitt, dersom selskapet mener at tilgangen kan kompromittere sikkerhets- eller personvernhensyn. Et annet er uklare formuleringer som kan tolkes dithen at PC-leverandørene ikke har anledning til å tilby PC-er som er helt frie for Windows.

Det knyttes stor usikkerhet til komiteen på tre uavhengige personer som skal jobbe på heltid hos Microsoft i fem år - sju år dersom Microsoft skulle bryte forliksbetingelsene - for å overvåke forliket. Hvem som skal delta og hvordan de skal utnevnes er helt i det blå. Hva slags myndighet komiteen skal ha i å iverksette represalier mot manglende samarbeidsvilje fra Microsofts side er også helt uklart. Formelt skal komiteen ha adgang til alle interne dokumenter - hvorav all kildekode - og til å innkalle alle Microsoft-ansatte til samtaler. Hva slags muligheter den skal ha for å skaffe seg tilstrekkelige ressurser til å gå gjennom dokumenter og kildekode er ikke fastlagt.

Håndteringen av eventuelle uoverensstemmelser mellom komiteen og Microsoft er ikke klargjort. Det kan gjelde strid om hvorvidt en bestemt konkurrent skal gis innsyn i et bestemt programmeringsgrensesnitt. Det kan også gjelde forhold rundt lisensiering av Microsoft-teknologi som konkurrenter trenger for å sikres reell mulighet til å konkurrere mot Microsoft-produkter.

Microsoft er kjent for å vokte om sine hemmeligheter. Da kan vage formuleringer i forliket - om at teknisk informasjon må gis andre selskaper i "sikre omgivelser" og at selskapene skal ha anledning til å studere og stille spørsmål om "relevante deler" av kildekoden til Windows - vise seg å være helt utilstrekkelige som bidrag til å gjenopprette gode konkurranseforhold i programvarebransjen.

Til toppen