JUSS OG SAMFUNN

Frykt for urent spill rundt OOXML

Standard Norge er medlem av Abelia, som jobber for å få OOXML godkjent som åpen standard.

12. mars 2008 - 10:43

EU har bestemt seg for å granske OOXML-prosessen, og har bedt de forskjellige landene om å rapportere inn eventuelle uregelmessigheter.

I Norge, som i mange andre land, har det vært en opphetet debatt om prosessen og Microsoft har fått sterk kritikk for å sende ut standardbrev med støtteerklæringer som de har bedt partnere og kunder om å sende inn.

Det endte med at Standard Norge mottok 37 likelydende brev, hvorav noen ikke tok seg bryderiet med å skrive inn hvilket selskapsnavn de representerte. Det var imidlertid ikke nok til at Standard Norge valgte å rapportere det inn, noe som har skapt kraftig irritasjon hos blant annet Operas teknologisjef, Håkon Wium Lie.

- Det er oppsiktsvekkende at Standard Norge har valgt å holde tilbake informasjon i etterforskningen som EU-kommisjonen har iverksatt, sa Håkon Wium Lie, til Dagens Næringsliv tidligere denne uken.

Microsoft på sin side mener det er et helt legitimt virkemiddel, og de har offentliggjort følgebrevet som ble sendt ut sammen med støtteerklæringen.

    Les også:

Ivar Jachwitz, nestleder i Standard Norge, står også fast på at dette ikke kan regnes som noen irregularitet.

- Det har ikke vært noe irregulært i den forstand, ikke i forhold til at det har hatt en uheldig påvirkning på vår evne til å gjennomføre en forsvarlig standardiseringsprosess , sier Ivar Jachwitz til digi.no.

Han legger til at det ofte kan gå litt varmt når standarder diskuteres.

- Vi er vant til at det skjer ganske mange ting under standardiseringsprosessene, sier Jachwitz til digi.no.

Bransjeorganisasjonen Abelia har valgt side i OOXM-kampen, noe de har fått mye kritikk for. Standard Norge er en av 641 medlemmer hos Abelia, men Jachwitz benekter at de på noen som helst måte har blitt påvirket av organisasjonen.

- Vi har ikke hatt noen samtaler med Abelia, ei heller Microsoft. Vi har ikke hatt noen samtaler med dem om dette, sier Jachwitz til digi.no.

Han anser Standard Norges medlemsskap som helt uproblematisk.

- Vi er medlem av Abelia som mange andre kunnskapsorienterte organisasjoner, sier Jachwitz.

Abelia sendte brev til Stortinget der de argumenterer for at det å velge en spesifikk standard for dokumenter kan undergrave fremtidig innovasjon. På spørsmål om hvorvidt Standard Norge som medlem av Abelia har fått et tilsvarende brev, er svaret nei.

- Vi noterer at det har kommet frem et innspill. Vi har ikke sett et brev fra Abelia om det, men de sender regelmessig ut medlemsorienteringer, sier Jachwitz.

Jachwitz viser til at de ikke alltid er enige med Abelia, på samme måte som medlemsbedriften Opera Software heller ikke er det. Han slår også fast at Standard Norge uansett har en klart definert rolle i forhold til slike standardprosesser.

- Vår oppgave er å være nøytrale, sier Jachwitz.

Han legger også til at Standard Norge gjør mye mer enn bare å være Norges representant i spørsmålet om OOXML-standarden.

- Vår rolle er flere. For det første utarbeider vi selv nasjonale standarder som vi lager fra bunnen av på mange områder. Vår rolle er også å delta i utviklingen av internasjonale standarder, og herunder avklare om vi er enige i de forslag til standarder som legges frem. Noen av disse kan være standarder som i første omgang er utarbeidet av andre organisasjoner og som ønsker at disse også skal bli åpne internasjonale standarder f.eks en ISO standard. Både ODF og OOXML er eksempler på det, sier Jachwitz.

digi.no har tidligere snakket med Jan van den Beld, tidligere leder av Ecma. Han gjorde da et poent ut av at det ikke var standardiseringsorganisasjonenes oppgave å bestemme hvilke standarder som skulle velges, bare om en ny standard skulle godkjennes eller ikke. Så vil det bli opp til markedet å avgjøre hvilken som vinner frem til slutt.

Ivar Jachwitz er ikke helt enig, men stiller seg heller ikke helt uforstående til tankegangen.

- Vi kan ikke godkjenne standarder som er i strid med hverandre, men vi kan likevel ha flere standarder som dekker de samme behov. Vi setter krav om at standarder skal være relevante i forhold til et markedsbehov og at de standardene som utarbeides i ISO skal være relevante for globale behov sier Jachwitz.

    Les også:

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.