Frykter at deler av GPS-tjenesten vil falle ut

Amerikansk revisjonsorgan roper varsko.

Frykter at deler av GPS-tjenesten vil falle ut

Amerikansk revisjonsorgan roper varsko.

United States Government Accountability Office advarer i en rapport om at det er usikkert om det amerikanske flyvåpenet vil kunne skaffe til veie ny satellitter i tide for å opprettholde dagens GPS-tjeneste uten avbrudd. Dette kan få følger for både militære og sivile brukere i visse områder av verden.

GPS (Global Positioning System) består i dag av i alt 31 satellitter som kretser rundt Jorden i seks ulike baner. Flere av satellittene er allerede langt eldre enn den forventede levetiden. 13 av dagens GPS-satellitter tilhører IIA-generasjonen, som ble sendt opp i årene 1990 til 1997.

GPS-anlegget er i ferd med å bli fornyet, gjennom programmene GPS IIF og IIIA. Men IIF er allerede tre år forsinket. Den første av de ti satellittene planlegges nå å bli sendt i bane i november i år. Da har prisen på prosjektet steget fra opprinnelig 729 millioner dollar til 1,6 milliarder dollar.

Banene til GPS-satelittene.
Banene til GPS-satelittene.

Samtidig har det amerikanske flyvåpenet siktet mot å rulle ut de tolv nyere GPS IIIA-satellittene tre år raskere enn det som opprinnelig var tilfellet for IIF-satellittene. United States Government Accountability Office mener dette er er en temmelig optimistisk timeplan, gitt at programmet kom sent i gang, tidligere erfaringer med overtakelser av romprosjekter og utfordringer knyttet til en ny leverandør.

I rapporten heter det at dersom ikke flyvåpenet greier å holde timeplanen for utviklingen av GPS IIIA-satellittene, vil det fra og med 2010 være økt sannsynlighet for at den samlede konstellasjonen av satellitter blir redusert til et antall, som er lavere enn det som kreves for å tilby det tjenestenivået for GPS som den amerikanske regjeringen har forpliktet seg å tilby. Dette skyldes at man forventer at de gamle satellittene da vil begynne å feile.

Hele rapporten er tilgjengelig her.

    Les også:

Til toppen