Frykter begrensninger i retten til å dekode webformater

Håkon Wium Lie uttrykker på sin hjemmeside bekymring for at saker tilsvarende den pågående DVD-saken vil kunne dukke opp i forbindelse med dekoding av formater som kan bli vanlige på weben.

Håkon Wium Lie, teknisk sjef i Opera Software AS og kjent for å stå bak den andre teknologien som skjuler seg bak bokstavene CSS - cascading style sheets eller stilsett på norsk, har vært fast inventar på den bakerste tilhørerbenken i rettssalen hvor saken mot Jon Johansen pågår.

Han følger saken tett fordi han frykter at tilsvarende problematikk kan dukke opp i andre sammenhenger enn DVD-avspilling. Som ansatt i et selskap som utvikler og selger nettlesere, er det nettopp webteknologi han fokuserer på.

På sine hjemmesider har Wium Lie skrevet en oppsummering av syn sitt på DVD-saken. Han ser her klare analogier mellom filmbransjens ønske om å kunne bestemme på hvilken måte innholdet på DVD-platene skal kunne spilles av, og ønsker fra blant annet Microsoft om å komme med proprietære, krypterte formater på weben.

- På weben er vi privilegerte ved at de fleste dokumentene og bildene er kodet i velkjente formater som HTML, JPEG, GIF og CSS. Men Microsoft Corporation kommer stadig med proprietære utvidelser til disse formatene og den neste utgaven av selskapets Internet Explorer kan godt støtte proprietære, krypterte formater for å støtte konkurrenter fra å vise websider, skriver Wium Lie.

- Når Microsoft skriver et brev til det norske politiet og ber dem om å hindre et lite norsk selskap i å produsere "ulisensierte" nettlesere, ønsker jeg at de skal vite at det vil bli motstand.

Det er velkjent at Microsoft (men også bl.a. Netscape) har kommet med utvidelser til blant annet HTML som ikke er i tråd med retningslinjene fra W3C, som er den rådgivende autoriteten på dette området. Men det er ikke kjent at Microsoft har hindret andre nettleserprodusenter i å bygge inn støtte for disse utvidelsene. Nettlesere som ikke har slik støtte vil kunne vise fram websider som benytter disse tilleggene på riktig måte.

Les også:


Til toppen