Frykter digitalt skille i skolen

Abelia frykter digitalt skille i skolen etter å ha undersøkt skolenes internettilgang.

Abelia frykter digitalt skille i skolen etter å ha undersøkt skolenes internettilgang.

Abelia har hentet tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) om kapasiteten på norske skolers internettforbindelse, som viser at det er store digitale forskjeller mellom fylkene.

Nå mener Abelia at det må tas et krafttak for å hindre digitale skiller i grunnskolen.

Mens elever ved grunnskolene i Rogaland har raskest internettforbindelse, ligger tilbudet til elever i Møre og Romsdal, Oppland og Troms langt under landsgjennomsnittet. I Rogaland er 57 prosent av datamaskinene i grunnskolen koblet opp med relativt rask nettforbindelse, mens under en fjerdedel av maskinene i de dårligste fylkene har den samme tilgangen.

Stavanger-området er det aller tettest utbygde. I tillegg er bredbåndet vesentlig bredere for mange av kundene i disse kommunene. For mens 704 kilobit per sekund fremdeles er vanligst i hele landet, er det megabit og fibernett som gjelder for Lyse Tele som står bak fibernettet og trippeltjenester.

Rogaland har dermed høyest tetthet av folk med bredbånd på 2 megabit per sekund og fire og åtte megabitslinjer er heller ikke uvanlig.

- Forskjellen mellom skolene i hva slags internettforbindelse som tilbys er alt for stor, sier Abelias leder Paul Chaffey.

I Rogaland og Oslo er nesten 90 prosent av datamaskinene i grunnskolen koblet opp mot internett, mens under 75 prosent av maskinene er koblet til nettet i fylkene med lavest dekning.

– Hastigheten på internettforbindelsene er for lav, mener Chaffey.

I gjennomsnitt er 40 prosent av datamaskinene i grunnskolen koblet opp mot Internett med en forbindelse på over 2Mb/s, mens bare 13 prosent av maskinene har en oppkobling på over 10 Mb/s.

Dette mener Abelia er for lite.

– Alle videregående skoler må ha minimum 10 Mb/s internettoppkobling. Innen få år vil kravene til internettoppkobling bli enda sterkere, påpeker Chaffey.

    Les også:

Til toppen