Frykter fibermonopol i Fredrikstad

Fredrikstad kommune skal selge sitt fibernett og en aksjonsgruppe er redd for at det skal føre til monopoltilstander.

Fredrikstad kommune skal selge sitt fibernett og en aksjonsgruppe er redd for at det skal føre til monopoltilstander.

Torsdag 30. mars skulle Formannskapet i Fredrikstad stemme over et vedtak om å gi ordføreren og rådmannen mandat til å selge det kommuneeide selskapet Digital Arena, kommunens datterselskap som eier kommunens fibernett.

- Dette er en beslutning som har et tidsperspektiv på 50-100 år fremover, sier Runar Gundersen til digi.no.

Gundersen snakker på vegne av FOBBL (Fredrikstad og omegn boligbyggerlag) og Bredbåndselskapet NetNordic.

Han mener det er et spørsmål om å selge ut Digital Arena til kommersielle aktører som etablerer et regionalt telemonopol i Fredrikstad eller å selge til en fibernettoperatør som kan gi et mangfoldig innholdstilbud.

- Vi er veldig opptatt av at byen får et åpent fibernett, men kommunen kan være på vei til å selge til en aktør som vil lukke nettet for andre som vil sende signaler gjennom det, sa FOBBL-sjef Ragnar Vermedal til Fredrikstad Blad på mandag denne uken.

I forkant av møtet anbefaler Rådmannen Formannskapet å avgi følgende innstilling til Kommunestyret:

1. Ordfører og rådmann gis fullmakt til å selge inntil 100 % av aksjer i Digital Arena AS.

2. Fredrikstad kommunes fordring mot Digital Arena på 1.8 mill. kr. konverteres til aksjekapital i

selskapet. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre de nødvendige regnskapsmessige

transaksjonene.

Grupperingen støtter innstillingen, men ønsker at det legges inn et ekstra punkt i vedtaket:

3. Det settes som en forutsetning at kjøper vil garantere for at nettet skal være åpent og

operatørnøytralt for flest mulig nasjonale og lokale tjenesteleverandører, og dermed skape

mangfold og konkurranse, til det beste for Fredrikstads Næringsliv, innbyggere og forvaltning.

Grupperingen mener at Fredrikstad kommune i praksis har tre valg:

a. Alternativ 1: Fredrikstad Kommune eier og finansierer Digital Arena videre som et åpent nett.

b. Alternativ 2: Fredrikstad kommune selger til en nettoperatør som kan garantere for et

mangfoldig innholdstilbud (Hafslund ASA i samarbeide med FOBBL og NetNordic)

c. Alternativ 3: Fredrikstad Kommune selger til en Teleoperatør som etablerer et regionalt

telemonopol (LyseTele / Viken Fibernett).

Gundersen mener at Digital Arena og IT-seksjonen i Fredrikstad kommune presser på for at selskapet skal bli solgt til Lyse Tele eller Viken Fibernett.

Digital Arena AS ble opprettet av kommunestyret i fjor sommer for å ta seg av kommersialiseringen av kommunens fibernett. De er ikke enig med grupperingen.

Flere alternative organiseringer av bredbåndsutbyggingen skal være vurdert. Alle potensielle medeiere ville ha kontroll i selskapet, noe som i praksis ville bety at kommunen ikke kan opprettholde sitt vedtak om 51 prosents eierandel.

- Kommunen må enten ha majoritet og stille kapital, eller være minoritetseier og risikere å bli kjøpt ut, sa Bernt Sørlie, styreleder i Digital Arena til Fredrikstad Blad i forrige uke.

Formannskapet stemmer over vedtaket klokken 1700 i dag.

Til toppen