Frykter forskning blir for teknologifokusert

Professor Martin Eide er redd teknologifokuset kan kvele samfunnsviterne i videre forskning.

Frykter forskning blir for teknologifokusert

Professor Martin Eide er redd teknologifokuset kan kvele samfunnsviterne i videre forskning.

Norges Forskningsråd samlet i går en fullsatt sal med tema «IKT-politiske dilemma – hva sier forskningen?»

Forskningsprogrammet «Kommunikasjon, IKT og medier» (KIM), skal videreføres i «Verdikt» som forespeiles å bli langt mer teknologifokusert.

I programstyret for KIM har Fornyingsdepartementet (FAD), Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet vært involvert. Det er nå kjent at Kulturdepartementet ikke får være med i videre planlegging.

– Vi frykter at medieforskning kommer i klemme med det nye forskningsprogrammet, sier formannen i programstyret, Martin Eide ved Universitetet i Bergen Institutt for Informasjon og medievitenskap, til digi.no.

KIM har vært blant Forskningsrådets programmer fra 2003 til 2007, der hovedformålet har vært å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget innenfor samfunnsvitenskapelig og humanistisk IKT- og medieforskning.

Mens det i programperioden ble bevilget 100 millioner kroner, har det blitt gjennomført 23 prosjekter, 16 doktorgrader-stipender, 5 post doc stillinger og 16 artikler i vitenskapelige tidsskrifter.

Til sammenligning er det til Verdikt bevilget i perioden 2006 til 2010, 516 millioner kroner, 92 PhD-stipender og 27 post doc stillinger.

Eide mener KIM-programmet har bidratt til å bringe mer realisme inn i debattene omkring teknologi og samfunnsutvikling.

Det har vært et hovedpoeng i programmet at ny teknologi fører til samfunnsmessige endringer, og at endringsprosessene ikke kan forstås utelukkende som et teknologisk fenomen.

Eide mener teknologiutviklingen er for viktig til å bli overlatt til teknologene, og at KIM ga samfunnsforskere og humanister anledning til å undersøke de samfunnsmessige endringene som har foregått og fortsatt foregår.

KIM-forskningen har blant annet vist hvordan vårt hverdagsliv og rollene til en rekke yrkesgrupper, som for eksempel journalister og politikere, er blitt endret i det akselererende informasjons- og nettverkssamfunnet.

Eide frykter at kvalitetsjournalistikken er under press, og det er et paradoks at mange avisfolk tilsynelatende er fornøyd med at papiravisenes opplagsnedgang blir kompensert av flere besøkende på nettet.

Formålet er med Verdikt er å finansiere prosjekter som skal gjøre Norge til et foregangsland innenfor IKT-utvikling og anvendelse av IKT. Programmet er rettet mot næringslivet, universitets- og høgskolesektoren og forskningsinstituttene.

Til toppen