Frykter fortsatt strid om programvarepatenter

Selv om EU-parlamentet i går satte foten ned for direktivforslaget om programvarepatenter, er det ikke gitt at saken legges død.

Selv om EU-parlamentet i går satte foten ned for direktivforslaget om programvarepatenter, er det ikke gitt at saken legges død.

Til tross for at EU-parlamentet i går med 648 mot 14 stemmer forkastet direktivet om programvarepatenter, er det ikke sikkert at debatten om dette er endelig avsluttet. Dette til tross for at Charlie McCreevy, talsperson for EUs interne markedskommissær, i går sa han ikke vil frembringe et nytt forslag.

Til Com'on sier den danske EU-parlamentarikeren Jens-Peter Bonde at han ikke er overbevist.

- Patenter er en hjørnesten i både Lisboa-strategien og EU-forfatningens artikkel II-77 om intellektuell eiendomsrett. Først når forfatningen erstattes av et slankere EU, vil Kommisjonen ikke lenger være forpliktet til å fremsette forslaget om programvarepatenter igjen og igjen, sier Bonde.

    Les også:

Ifølge prosedyren for avstemningen i går skulle parlamentet først stemme om hvorvidt hele forslaget skulle avvises, for deretter å stemme om hvert av de 21 endringsforslagene. Disse endringsforslagene ble støttet blant annet Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII), som har samlet mange av motstandere av direktivet.

- Storkapitalen hadde bare valget mellom å avvise direktivet eller å la være 21 tillegg vinne, slik at de valgte vraking, og det ville ha vært fornuftig av oss å opponere mot det, sier Hartmut Pilch i FFII til eWeek. Han mener at motstanden mot programvarepatenter nå er så godt befestet, at det er usannsynlig at framtide forsøk på å endre denne lovgivningen vil kunne lykkes.

Til toppen