Frykter ikke samtaler omkring Telenor og Tele DK

I Tele Danmarks norske datterselskap ElTele, ser en ikke ryktene om samtaler som noe problem.

- TDCs (det nye navnet på Tele Danmark red. anm.) ledelse har tidligere gitt uttrykk for at selskapet kan være til salgs dersom prisen er god nok. Slik sett er det lite nytt i at de amerikanske eierne, SBC, har samtaler med aktører om aksjene i TDC. At en av disse samtalepartnerene kan være Telenor er ikke urimelig. Likevel vil jeg minne om at TDC de siste månedene har opplevd sterk pressefokusering også i forhold til andre og større teleaktører så som Deutsche Telekom og Telia, sier ElTeles administrerende direktør, Per Morten Torvildsen, i en pressemelding.

- Blant annet har TDC selv pekt på at nære partnere som ikke er fullprivatisert er lite aktuelle. Slik situasjonen er for Telenor idag, anser jeg en lynprivatisering som lite sansynlig.

- Dette er utviklet i nært samarbeid med TDC Tele Danmark gjennom de siste 18 månedene. TDC Tele Danmark har også bidratt meget konstruktivt i ElTele hele perioden etter at de gikk inn som eiere - og var senest i mars med på en lenge planlagt kapitalutvidelse i ElTele.

- Dette anser jeg som klare signaler om at TDC Tele Danmark er en solid og seriøs partner for ElTele, sier Torvildsen.

Til toppen