Frykter ikke strålings­fare fra nødnettet

I England påstås det at Tetra-nett er helseskadelig, men norske myndigheter sier nei.

I England påstås det at Tetra-nett er helseskadelig, men norske myndigheter sier nei.

Utbyggingen av det nye nødnettet kan starte allerede på vårparten etter at nødetatene har avgjort hvem som vinner kontrakten på det prestisjefylt nødnettet til en prislapp av 3,6 milliarder kroner.

Høyst sannsynlig vil Justisdepartementet anbefale Tetra-teknologien som allerede benyttes i en rekke land.

Et tema som har vært lite belyst er strålingsfaren fra basestasjonene og de håndholdte enhetene.

Både basestasjonene og terminalene sender radiobølger. I Tetra-utbyggingen skal det settes opp rundt 2 000 basestasjoner, mens det legges opp til å benytte eksisterende master.

Motstanderne av nødnettet mener teknologien innebærer en betydelig strålingsfare fra håndholdte terminaler.

En kilde digi.no har vært i kontakt med henviser til en rekke tilfeller der teknologien har medført hodepine, synsforstyrrelser, svimmelhet og til og med kreft.

En 38 år gammel politimann som senere døde av kreft i Storbritannia, hevdet det var håndsettet med radiofrekvenser som gjorde ham syk.

Det er den tidligere vitenskapelige forskeren og rådgiveren til den engelske regjeringen, William Stewart, som i en rapport anbefalte at man ut fra et føre var prinsipp burde unngå all kommunikasjon i repetisjonsfrekvenser over rundt 16 Hz på grunn av potensielle forandringer i den biologiske cellefunksjon. Rapporten understreket at resultatene var uklare og at man ikke hadde funnet noen konkrete helsemessige effekter. Tetra benytter en repetisjonsfrekvens på 17,6 Hz. I mobiltelefoni er repetisjonsfrekvensen 217 Hz. Den lave repetisjonsfrekvensen til Tetra gjør sambandet mindre utsatt for interferens.

I ettertid har det kommet flere rapporter med motsatt konklusjon av de resultatene denne anbefalingen bygget på. En av rapportene sier blant annet at det er mindre strålingsfare fra et digitalt nett enn fra det analoge nettet som brukes i dag. Årsaken er at håndterminalenes effekt automatisk reduseres til et minimum, og at det aldri er langt til en basestasjon.

Prosjektleder Tor Helge Lyngstøl i Justisdepartementet presiserer at det ikke finnes noen seriøse undersøkelser som påviser helsemessige risiko i forhold til bruk av Tetra.

Basestasjonen for et nytt nødnett vil sende maksimalt 40 watt, mens basestasjoner for GSM og UMTS, ligger på mellom 30 og 50 watt.

Det akademiske miljøet i Storbritannia har gjort et stort arbeid, og testet stråling på alt fra dukker til mennesker.

– Strålingsfare er et generelt problem som hele tiden vil være i fokus både på radio og mobiler, sier Lyngstøl til digi.no.

Han understreker at man følger nøye med på dette feltet, og at man holder en åpen dialog med både Statens strålevern og Post- og teletilsynet.

Den internasjonale organisasjonen ICNIRP har fastsatt grenseverdier for elektromagnetisk stråling. Statens strålevern har bestemt at disse grenseverdiene skal gjelde også i Norge.

Ut i fra forskningsmaterialet som foreligger i dag, er det ikke vitenskapelig dokumentert at eksponering ved lavere doser enn gjeldende grenseverdier kan gi skadelige helseeffekter. Verdens helseorganisasjon (WHO) erkjenner likevel at forskningsmaterialet kan være mangelfullt, blant annet innen mobiltelefoni.

Til toppen