Frykter misbruk av personopplysninger

I en fersk undersøkelse Norsk Statistikk har gjort for Datatilsynet, kom det frem at mange frykter misbruk av personopplysninger på Internett og på jobben.

Hele 80 prosent av de som deltok i den landsdekkende undersøkelsen oppgir at de er engstelige for misbruk når personinformasjon behandles med elektroniske hjelpemidler. Det skriver Datatilsynet på sine nettsider.

På åpent spørsmål om hvilke sammenhenger den enkelte er redd for at personopplysninger skal bli utsatt for misbruk, oppgir et flertall arbeidssøkersituasjon, arbeidsgiver, jobbsituasjon og arbeidsplass flest ganger i tillegg til Internett. Politisk overvåking og banken er andre områder som nevnes oftest i tillegg til dette.

Datatilsynet opplyser at de generelt har registrert en økende pågang av spørsmål fra både arbeidstagere og arbeidsgivere med hensyn til hva slags regler som gjelder for kontroll og overvåking av ansatte på arbeidsplassen.

Ifølge undersøkelsen stoler folk mer på politi- og rettsvesen enn på helsevesenet, forsikringsbransjen og kredittopplysningsvirksomheter.

I snitt mener 70 prosent at sjansen er stor for at opplysninger kan utsettes for misbruk i sammenheng med kredittopplysningsvirksomhet, 65 prosent mener dette om forsikringsbransjen, skriver Datatilsynet.

Til toppen