Frykter nødnettet er underdimensjonert

Sosial- og helsedirektoratet må nå se på kapasiteten i det nye nødnettet, som mange mener ikke holder mål.

Det nye nødnettet til en prislapp på fire milliarder kroner skal sikre raskere kommunikasjon ved at livsviktig hjelp kommer enda raskere fram.

Blålysetatene; helse, politi og brannvesen skal med det driftssikre nødnettet effektivt kunne kommunisere sammen.

Til høsten starter utbyggingen i første omgang på Østlandet. Men nå mener eksperter at nettet ikke får tilstrekkelig utstyr som kan svekke akutthjelpen.

Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) har i et skriv til Sosial- og helsedirektoratet meldt sin bekymring for at nødnettet vil bli underdimensjonert, skriver Aftenposten.

Det er for få telefoner som er planlagt utdelt, mener ekspertene på akuttmedisin. Dette medfører at ikke all helsepersonell blir tilgjengelig. Dette gjelder blant annet leger ved legevakttjenesten.

Konsekvensene av for få apparater, vil medføre at systemet ikke blir tatt i bruk på en god måte. Når det oppstår større ulykker, vil man ikke være vant til å bruke det, sier avdelingsdirektør Hans Petter Aarseth i Sosial- og helsedirektoratet til Aftenposten.

Til toppen