Frykter norsk underskudd på kompetanse

– Mangel på kvalifisert arbeidskraft kan bli et stort problem om kort tid, advarer Abelia.

– Mangel på kvalifisert arbeidskraft kan bli et stort problem om kort tid, advarer Abelia.

Abelia, foreningen for IKT- og kunnskapsbedrifter i NHO, har sendt ut en pressemelding under overskriften «Kvalifisert arbeidskraft kan bli mangelvare».

Foreningen viser til konjunkturbarometeret fra Statistisk sentralbyrå (SSB), der de fleste bransjer melder om økt etterspørsel, økt produksjon og økt sysselsetting. Dette gjelder også «Elektroteknisk og optisk industri». Men for denne bransjen meldes det i tillegg om en «kraftig økning i andelen som melder at mangel på kvalifisert arbeidskraft begrenser produksjonen». Dette er en svært kompetansetung bransje, og Abelia tar meldingen tungt.

– Abelia mener dette er nok et signal på at det er i ferd med å bli mangel på arbeidskraft med lang, naturvitenskaplig utdanning, mener avdelingsleder Arve Aasmundseth.

Abelia tror at mangelen på kvalifisert arbeidskraft kan bli forsterket av veksten i tjenestesektoren. En rapport utarbeidet av ECON på oppdrag av Abelia viser at den «kunnskapsintensive tjenestesektoren» vil kunne vokse med 40.000 ansatte allerede ved utgangen av neste valgperiode i 2009. Da vil over 250.000 mennesker jobbe med tjenester som krever høy kompetanse, for eksempel med databehandling, formidling, kommunikasjon og konsulenttjenester.

– Oppmerksomheten må nå rettes mot hva slags politikk Norge skal ha for kunnskap, sier Aasmundseth. – Framtiden for norsk næringsliv ligger i å fylle stadig mer kunnskap i produkter og tjenester. Hvordan dette skal gjøres bør være valgkampens hovedsak.

Til toppen