Frykter nytt underskudd på IT-studenter

Fredrik Syversen i IKT-Norge er ikke lenger bekymret for at IT-studentene ikke skal få jobb.

Fredrik Syversen i IKT-Norge er ikke lenger bekymret for at IT-studentene ikke skal få jobb.

Prosjektleder Fredrik Syversen i IKT-Norge merker seg at selskaper igjen viser vilje til å rekruttere nyutdannet IT-kompetanse. Nå er tiden inne til å studer IT.

- Jeg er ikke bekymret for at IT-studenter ikke skal få jobb. Jeg er mer bekymret for at vi ikke har nok studenter å tilby for den etterspørselen vi nå kan forvente i bransjen, sier han.

Han hadde i går et innlegg under Åpent IT-hus hos Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH), der studenter inviteres til å teste livet som IT-student. Over 150 studenter har meldt seg på til de åpne dagene i Oslo, som også vil arrangeres i morgen.

Syversen presiserer at bransjen stiller høyere krav til formell utdannelse i årene som kommer. Derfor bør folk ta en utdanning på minst to til fire år.

Det er på bakgrunn av IKT-Norges kvartalsvise markedsundersøkelse, Syversen bygger sine framtidige antagelser. Over 700 IKT-bedrifter ble før jul intervjuet rundt investeringsvilje og rekruttering, og overraskende mange bedrifter meldte behov om mer arbeidskraft.

Dette er også noe tall fra Aetat bekrefter, som viste kraftig vekst i stilling ledig annonser for IKT-bransjen i januar-måned.

Rekrutteringen er spesielt høy i konsulentbransjen. Accenture, Beck, Steria og Siemens Business Services er i disse dager ute for å søke nye hoder. Kompetanse på web-design og web-arkitektur begynner igjen å bli etterspurt.

- Weben vil være utgangspunktet for å kunne se hele verdikjeden og forretningsforståelse med å integrere ERP-logistikk, fakturaløsning og betaling, framholder Syversen.

Han peker også på at programmering på Linux, dot.Net og Java er tjenester som nå etterspørres. Også maskinvare er på vei oppover. PC-statistikken viser en vekst på 17 prosent fra 2002 til 2003. Programvare holder seg stabilt.

IKT-Norge er bekymret over jenteandelen på IT-studier, som viser en kraftig nedgang.

Mens det rett før 2000 var nærmest en 50 prosentfordeling av jenter og gutter på universitetsnivå, er nå andelen sunket kanskje til 10 – 15 prosent.

- Vi vil sammen med konsulentselskaper sette i gang en kampanje fram mot 15. april for å stimulere flere jenter til å studere IT. Kanskje ved å holde fram jenter som er i jobb og som faktisk synes det er kult å jobbe i IKT-bransjen, sier Fredrik Syversen.

Til toppen