Frykter nyttårsaften: En av fem vil gå tilbake til skrivemaskiner og faks

Britiske bedrifter er delt i synet på ny teknologi: En av fem britiske ansatte i små og mellomstore bedrifter gruer seg til årtusenskiftet og vil gå tilbake å bruke skrivemaskiner og fakser.

Britiske bedrifter er delt i synet på ny teknologi: En av fem britiske ansatte i små og mellomstore bedrifter gruer seg til årtusenskiftet og vil gå tilbake å bruke skrivemaskiner og fakser.

Holdninger til informasjonsteknologi var tema for undersøkelsen som Compaq og One2One har fått utført blant 900 ansatte i over 316 britiske bedrifter. Der ble det avdekket både vegring og redsel knyttet til ny teknologi, skriver den britiske avisen The Guardian.

Rundt halvparten av de ansatte i små og mellomstore bedrifter lider av en stor mengde "pre-millennium-nervøsitet", kommer det fram i undersøkelsen, der én av fem sier de vil gå tilbake til å bruke skrivemaskiner og fakser.

Det er også avdekket kjønnsforskjeller i hvordan ansatte synes de takler ny teknologi. Halvparten av de mannlige ansatte og 75 prosent av de kvinnelige ansatte føler at de ikke helt takler ny teknologi.

"Pre-millenium-nervøsitet" finnes i større grad i små bedrifter (færre enn 50 ansatte). I disse bedriftene føler 25 prosent av de ansatte at det er å kaste bort tid og penger å investere i ny teknologi. Bedriftene uttaler også at de heller vil beholde sine gamle systemer enn å oppgradere til ny teknologi.

I tillegg gir 20 prosent i små bedrifter uttrykk for at de ville foretrukket å gå tilbake til mer grunnleggende "pre-PC-teknologi".

Til toppen