Frykter patentkrig EU-USA

Gartner frykter patentkrig dersom EU gjennomfører EU-parlamentets vedtak om patent på programvare.

Gartner frykter patentkrig dersom EU gjennomfører EU-parlamentets vedtak om patent på programvare.

Analyseselskapet Gartner har offentliggjort en betenkning om følgende av Europa-parlamentets vedtak om patenter på programvare. Gartner slår fast at Europa-parlamentets 90 tilføyelser til EU-kommisjonens opprinnelige utkast gjør at det er stor avstand mellom oppfatningene om patenterbarhet i Europa og USA. Gartner peker spesielt på at Europa-parlamentets vedtak gjør det umulig å patentere algoritmer og rene forretningsmetoder som "one click shopping"-opplegget til Amazon.com, samt har ordninger som gjør det enklere for små selskaper å få innvilget patenter.

    Les også:

Gartner peker på at det er langt igjen før vedtaket i Europa-parlamentet får praktiske følger. Vedtaket skal nå gjennomgås av EU-kommisjonen. Deretter vil parlamentet ta stilling til et revidert utkast fra kommisjonen. Hvis parlamentet i hovedsak er enig i dette utkastet, går det derfra til EUs ministerråd for å få fullverdig status som EU-direktiv. Da må hvert medlemsland implementere det i sin egen lovgivning. Prosessen kan tidligst ventes gjennomført i fjerde kvartal 2005, mener Gartner.

Saksordfører Arlene McCarthy som loste direktivutkastet gjennom Europa-parlamentet, sa etter vedtaket at parlamentet og kommisjonen er på kollisjonskurs. Hun antok at kommisjonen vil avvise vedtaket. Gartner sier bare at det er "fortsatt uklart" hvorvidt kommisjonen vil godta endringene og føre vedtaksprosessen videre.

Dersom parlamentets vedtak skulle komme uskadet gjennom kommisjonens andregangs behandling, slik at EU-landene får en enhetlig lovgivning med sterke begrensninger i forhold til det amerikanske regelverket, frykter Gartner at det kan bryte ut patentkrig mellom USA og Europa. I verste fall kan et bli ulovlig for amerikanere å drive e-handel med bestemte nettsteder i Europa.

Ifølge ZDNet UK sendte amerikanske myndigheter et brev til Europa-parlamentet i forkant av avstemningen, der de spesielt kritiserte et forslag til tillegg som avviser bruk av patenter til å begrense interoperabilitet. Dette tillegget, som ble vedtatt, tar blant annet sikte på å hindre innehavere av filformater fra å gjøre dem utilgjengelige for konkurrenters applikasjoner.

Til toppen