Frykter press på IT-lønninger i 2007

IKT Norge-sjef Per Morten Hoff frykter at riften etter arbeidskraft kan resultere i økt lønnspress.

IKT Norge-sjef Per Morten Hoff frykter at riften etter arbeidskraft kan resultere i økt lønnspress.

Det har gjennom halvannet år vært en jevn vekst i IT-bransjen, og IT-selskapene går nå nærmest mann av huse for å finne de beste hodene.

Fullstendig glemt synes de høye ledighetstallene og dot.com døden for bare noen få år siden.

Fortsatt har dette ikke påvirket lønningene, mener IKT-sjef Per Morten Hoff. Han anslår at en nyutdannet sivilingeniør fra NTNU i snitt tilbys en begynnerlønn på 350.000 kroner.

Lønnsutsiktene er likevel svært gode i IT-bransjen. For gjør man det bra som konsulent kan man stige til en årslønn på både 500.000 til 600.000 kroner i løpet av en tre til femårs periode.

I år forventes lønnsøkningen i IT-bransjen å være fire prosent, mot tre prosent i fjor. Men fortsetter presset, kan dette få konsekvenser for neste lønnsoppgjør i 2007, tror Hoff.

Likevel mener han at bransjen har blitt langt mer edruelige i sine betingelser i forhold til dot.com årene, der folk ble huket inn med utsikter til både Hawai-ferier og fete lønninger.

En rekke selskaper digi.no har snakket med forsøkter i stedet for høyere lønn å lokke med kompetanseutvikling, utsikter til spennende prosjekter og muligheter for å jobbe i internasjonale miljøer som IT-selskaper kan trigge med.

Unntaket er Cap Gemini, mer markedssjef Marie Fossum sier at de nå på grunn av konkurransen har øket begynnerlønningene med 50.000 fra 325.000 til 375.000 kroner.

Administrerende direktør Sverre Hurum i Bouvet avkrefter lønnspress, mens informasjonssjef Eirik Andersen i Accenture heller ikke registrerer noen betydelige avvik. EDBs informasjonssjef Geir Remman forteller at foreløpig bare opplever et større lønnspress på noen spissede områder og peker på SAP-konsulenter.

Alle tre selskapene lokker derimot med spennende prosjekter og en rekke kurs innen alt fra microsoft, java, sap og portalvirksomhet. Konsulentselskapet Steria bruker rundt 10 prosent av omsetningen til kompetansehevende tiltak.

Bouvet-sjef Sverre Hurum, som økte staben med 40 personer i fjor, mener bransjen ikke har råd til voldsomme press på lønningene.

- Marginene er allerede skviset, og penger til overs vil vi heller bruke på kompetanseoppbygging, sier han til digi.no.

Accenture skal ansette så mange som 150 nye konsulenter i løpet av året, og rundt 100 vil være på plass fra august.

- Vi kjører hvert år en evaluering på lønn målt i forhold til markedet, og det er på bakgrunn av en slik utvikling vi fastsetter lønnen, sier Andersen til digi.no.

IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff mener den norske IT-bransje sliter med å få opp konsulentprisene til 2000-nivået. Norge ligger lavere i konsulentpris både i forhold til andre høykompetente yrker som for eksempel offshore og i forhold til andre europeiske land.

Konsulentprisene i Norge varierer i dag mellom 600 kroner til 1.500 kroner timen.

Til toppen