TELEKOM

Frykter snyltere i mobilnettet

– Tenker for mye på pris, mener Netcom.

EUs ministermøte i Brussel i morgen skal diskutere planen om enhetlig telekommarked. Sveriges IT-minister Anna-Karin Hatt frykter at planen vil føre til problemer for nordiske mobiloperatører.
EUs ministermøte i Brussel i morgen skal diskutere planen om enhetlig telekommarked. Sveriges IT-minister Anna-Karin Hatt frykter at planen vil føre til problemer for nordiske mobiloperatører. Bilde: ROLF ADLERCREUTZ/ALL OVER PRESS

I morgen samles telekom-statsrådene i EUs medlemsland til ministermøte i Brussel. På dagsorden er EU-kommisjonens forslag til nytt regulatorisk rammeverk for telekommunikasjon, der hensikten er å skape et enhetlig europeisk marked for tele- og mobiltjenester.

EU-kommisjonen vedtok sitt forslag 11. september. Ifølge pressemeldingen om vedtaket dreier det seg om et «vesentlig skritt i retning av et enhetlig telekommarked». Tre punkter framheves:

  • Mobilabonnementer skal gjelde over hele EU, og operatører skal ikke ta seg ekstra betalt for gjesting («roaming»), verken for data eller samtaler.
  • Enklere regler skal motivere selskaper til å investere mer og utvide over landegrensene
  • Nettnøytralitet skal vernes over hele EU

I Kommunikasjon fra EU-kommisjonen til EU-parlamentet og EUs ministerråd om det enhetlige telekommarkedet understrekes det (øverst på side 6) at man skal både avskaffe alle ekstrautgifter når et mobilabonnement brukes i et annet land enn der det er inngått, og sørge for at telekombransjen motiveres til å investere nettverk.

Det er stor skepsis blant operatørene til hvorvidt det foreslåtte rammeverket vil virke i praksis. De frykter at gjesting (roaming) gjøres gratis uten at operatører sikres vilkår som gjør det lønnsomt å investere i utvidede nettverk.

Manglende investeringer i nettverk vil undergrave hele hensikten med det enhetlige telekommarkedet. I stedet for å være en drivkraft i Europas økonomiske utviklingen, vil en mobil infrastruktur på stedet hvile fungere som en hemsko.

Mobiloperatører som satser på å bygge ut infrastrukturen frykter med andre ord at EU, i sin iver etter å senke prisene, åpner for at virtuelle operatører – de uten fysiske nettverk – kan opptre som snyltere.

I prinsippet kan frihet for roamingkostnader friste forbrukere og bedrifter til å tegne rimelige abonnement i et annet land, med billig infrastruktur, for så å bruke tjenestene i et land med dyr infrastruktur og tilsvarende dyrere abonnementer.

– Vi stiller oss bak ambisjonen om lavere priser og bedre tilgang til tjenester overalt i Europa. Men det ser ut som at EU ikke tar godt nok høyde for at det kreves insentiv til å drive nettverksinnovasjon, sier informasjonsdirektør Øyvind Vederhus i Netcom til digi.no.

Vederhus mener EU er for opptatt av pris til forbruker, og for lite opptatt av å utvikle teknologien. Det gir seg uttrykk i at EU undervurderer betydningen av grossistprisen, det vil si prisen operatører betaler for å få tilgang til andre operatørers nett. Vederhus sier grossistpris og forbrukerpris må reguleres slik at det skapes balanse, og slik at det ikke blir ulønnsomt å investere for en operatør å investere i eget nett.

Ifølge Computer Sweden har administrerende direktør Thomas Ekman i Tele2 klaget over å måtte betale mer i grossistpris per megabyte enn han kan ta seg betalt fra brukeren. Computer Sweden siterer fra hans svar på en høring til det svenske næringsdepartementet:

– Reglering av konsumentpriser utan att ytterligare reglera grossistpriserna innebär en stor risk särskilt för små och nordeuropeiska operatörer. Om nya slutkundpriser regleras, måste grossistpriser också regleras till en lägre nivå för att inte straffa operatörer som använder framåtblickande prismodeller.

Med «framåtblickande prismodeller» menes for eksempel abonnementer der man betaler en fast månedlig avgift uten begrensning i verken samtaletid eller datamengde.

Politisk rådgiver Henrik Ishihara til Sveriges IT-minister Anna-Karin Hatt sier Computer Sweden at statsråden kommer til å framføre mobiloperatørenes synspunkter på ministermøtet i Brussel.

– Vi är skeptiska till kommissionens förslag. Som vi ser det angriper man inte själva problemet utan bara symptomen. Problemet är de höga grossistpriserna, och med kommissionens förslag ser vi ett problem i att de svenska priserna kanske tvingas gå upp eftersom grossistpriserna bibehålls på en ganska hög nivå, sier Ishihara.

For å bli vedtatt, må EU-kommisjonens forslag vedtas av både ministerrådet, det vil si telekomstatsrådene i alle EUs medlemsland, og av EU-parlamentet. Det er ikke lagt opp til at det blir fattet noe vedtak på morgendagens ministermøte.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.