Frykter sprengt kapasitet på Internett

Økt Internett-bruk kan raskt kreve langt mer nettutbygging enn det som til nå er planlagt.

Frykter sprengt kapasitet på Internett

Økt Internett-bruk kan raskt kreve langt mer nettutbygging enn det som til nå er planlagt.

Internett-bruken er i så kraftig vekst at analyseselskapet Nemertes Research Group frykter at kapasiteten til Internett vil bli sprengt innen 2010, dersom ikke stamnettleverandørene øker investeringene betydelig utover det som allerede er planlagt. Det er spesielt økning i distribusjonen av video, gjerne høyoppløst, som vil kreve langt høyere kapasitet i stamnettene enn det som er tilgjengelig i dag.

I en ny rapport fokuserer Nemertes på Nord-Amerika, hvor behovet er størst, men skriver at stamnettleverandørene må investere opptil 137 milliarder dollar i ny kapasitet innen 2010. Bare i Nord-Amerika vil man måtte investere mellom 42 og 55 milliarder dollar i stamnett de neste tre til fem årene for å dekke behovet, mener Nemertes. Dette er 60 til 70 prosent mer enn det som planlegges per i dag.

Nemertes skriver i rapporten at grunnlaget for å beregne dagens utnyttelse av stamnettene er noe begrenset, siden det finnes få tall om slikt. Men tall fra stamnett-leverandører viser at etterspørselen etter Internett-kapasitet har vokst med omkring 100 prosent i året mellom 2000 og 2006.

Nemertes tror ikke at vekstraten vil holde seg konstant over hele tolvårsperioden selskapet analyserer i rapporten. I stedet mener analytikerne at det er god grunn til å tro at bruken vil komme til å øke dramatisk.

Kurven over viser en mulig utvikling av Internett-trafikken i Nord-Amerika fram til 2012. Det er ikke slik at Nemertes tror at trafikken vil bli på 200 exabytes i måneden, noe som tilsvarerer at hver bruker konsumenterer eller genererer 26 gigabytes med data per dag. Dette tilsvarer ifølge Nemertes neste sju timer med HDTV om dagen.

Det er først og fremst én årsak til at tallet er usannsynlig, og det er at infrastrukturen ikke vil kunne håndtere en slik etterspørsel. Nemertes mener derimot at dersom infrastrukturen ikke hadde lagt begrensninger for trafikken, ville et slikt tall i alle fall være sannsynlig, om ikke garantert.

Resutlatet av et Internett med begrenset kapasitet vil ikke føre til at nettet bryter sammen. Men Nemertes mener kapasitetsmanglene vil kunne kvele innovasjonen på weben.

Hele rapporten er tilgjengelig her.

Til toppen