Frykter tap av IT-hjelp ved sommel i UDI

Verdifull IT-kompetanse kan gå tapt i køene hos UDI, frykter IKT-Norgesjef Per Morten Hoff.

Frykter tap av IT-hjelp ved sommel i UDI
Bilde:

Mens køene hoper seg opp hos UDI, skriker IKT-næringen etter folk. Mange bedrifter søker å løse mangelen på arbeidskraft med å ansette eksperter fra utlandet.

IKT-Norge erfarer et stigende behov for at IT-eksperter utenfor EU-området kommer til Norge på opplæring og kurs i forbindelse med stadig økende utsetting av oppdrag til lavkostland som India, Ukraina, Russland og SriLanka.

Nå frykter generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff at Norge risikerer å tape i den globale konkurransen om arbeidskraft dersom eksperter må vente i tre til seks måneder for å få oppholds og arbeidstillatelse i Norge. IT-ekspertise er nå ettertraktet over hele verden.

- Det er innlysende at eksperter ikke vil gå på gress og kanskje uten å kunne si ja til andre oppdrag i opptil seks måneder, sier han.

Andre land strekker seg langt mer. Australia garanterer for eksempel arbeids og oppholdstillatelse på 48 timer. Sverige har maks tre ukers behandlingstid.

Stortinget har vedtatt ekspertinnvandring, men UDI har fått for små ressurser til å kunne jobbe effektivt med søknader av denne kategori.

- Det er lett å skylde på UDI, men her må faktisk politikerne gå i seg selv når ikke UDI blir tilført nok ressurser, framholder Hoff.

Det er nemlig ikke bare menneskelige ressurser som er en mangelvare i UDI, men også administrative ressurser. De tre aktørene som skal koordinere seg i denne typen saker; UDI, Politiets utlendingsseksjon og ambassadene har blant annet ikke et felles datasystem.

I dag sendes papirer med post fra den ene etaten til den andre og post fra India eller Colombia kan faktisk ta lang tid. Et felles IT-system kunne ha forenklet saksgangen og dermed behandlingstiden i vesentlig grad.

- IKT-Norge har en god dialog med UDI og vi jobber for å finne løsninger slik at IKT-bedriftene kan søke på riktig måte. Vi er imidlertid en smule kritisk til at fotballklubbene i norsk eliteserie har en behandlingstid på 3 uker, mens IT-eksperter må stille seg bak i køen, sier Hoff.

IKT-Norge mener at alle eksperter må bli sikret en kort og behandlingstid. Og dette gjøres best ved at UDI blir tilført ekstra og øremerkede ressurser fra politikere.

Les mer om:
;