Frykter Telenor-flytting

Dersom Telenor flytter forskningsavdelingen fra Kjeller til Fornebu, vil Akershus fylkeskommune be staten gjennomføre tiltak for en revitalisering av det nasjonalt viktige forskningsmiljøet på Kjeller. Fylkesutvalget ber nå om en regional konsekvensutredning av Telenors flytteplaner.

Dersom Telenor flytter forskningsavdelingen fra Kjeller til Fornebu, vil Akershus fylkeskommune be staten gjennomføre tiltak for en revitalisering av det nasjonalt viktige forskningsmiljøet på Kjeller. Fylkesutvalget ber nå om en regional konsekvensutredning av Telenors flytteplaner.

- Deler av virksomheten på Kjeller vil nok bli flyttet til Fornebu, men noen formell beslutning er ikke tatt ennå. Vi har forsåvidt god tid på oss etter som første byggefase av Telenors nye hovedkontor ikke er avsluttet før tidligst i år 2001, sier informasjonssjef Jeanne Terjesen i Telenor FoU til digi:tele.

Telenor FoU har 700 medarbeidere som driver med forskning, utvikling og rådgivning innen telekommunikasjon og IT, med vekt på anvendelse av ny teknologi for nettplattformer, teletjenester og applikasjoner.

På Romerike er frykten stor for at det som i mange år har vært selve lokomotivet for næringsutvikling i regionen forsvinner. Administrerende direktør i telenor FoU, Oddvar Hesjedal, har ved flere anledninger understreket at selskapets virksomhet og kompetanse i framtiden i økende grad vil bli styrt etter strategiske og forretningsmessige mål. Det betyr sterkere fokus på anvendt forskning, produkt- og tjenesteutvikling, som igjen betyr satsing på flere oppdrag i tett partnerskap - kanskje også i geografisk forstand - med Telenors forretningsenheter og eksterne virksomheter. I september i fjor vedtok som kjent konsernstyret i Telenor, med seks mot tre stemmer, å samlokalisere virksomheten i Oslo-regionen.

Fylkesutvalget i Akershus behandlet 11. februar forslaget til nytt hovedkontor for Telenor på Fornebu. I vedtaket ber fylkesutvalget om at det snarest blir gjennomført en utredning av de regionale konsekvenser en flytting av Telenors forsknings- og utviklingsavdeling til Fornebu vil kunne gi.

Flytting av Telenors forsknings- og utviklingsavdeling fra Kjeller til Fornebu vil svekke forskningsmiljøet på Kjeller, mener fylkesutvalget, som viser til Telenors forskningsmiljøer er en hjørnestensvirksomhet for Kjeller.

"Fylkesutvalget kan ikke se at det er godtgjort avgjørende effekter av å samlokalisere forskningsmiljøet med hovedkontoret på Fornebu. (...) Fylkesutvalget ønsker på denne bakgrunn at Telenors forsknings- og utviklingsavdeling fortsatt skal være lokalisert til Kjeller-området, slik at det betydelige forskningsmiljøet kan utvikles videre", heter det i vedtaket. Samtidig krever utvalget at Telenor og andre etablerere på Fornebu må delta i finansieringen av bybane/tilrettelegging av kollektivtransport til Fornebu.

De foreløpige planene Telenor har for en utbygging på Fornebu skisserer en tomt på 200 mål, med opsjon på en tilleggstomt på ytterligere 100 mål. I første omgang vil det bli bygget et hovedkontor som vil kunne huse mellom 3000 og 4000 ansatte.Med byggestart i oktober neste år kan Telenors nye hovedkontor på Fornebu-landet stå ferdig i år 2001.

Telenor FoU-direktør Oddvar Hesjedal er på vinterferie og har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Til toppen