Frykter Telenors bredbåndsdominans

Bredbåndsmarkedet må fortsatt prisreguleres for å hindre misbruk av markedsmakt, mener Post- og teletilsynet

Frykter Telenors bredbåndsdominans

Bredbåndsmarkedet må fortsatt prisreguleres for å hindre misbruk av markedsmakt, mener Post- og teletilsynet

Post- og teletilsynet (PT) varsler vedtak med pålegg om særskilte forpliktelser mot Telenor i markedet for full og delt tilgang til faste aksessnett, ofte omtalt som LLUB, og i markedet for bredbåndsaksesstjenester.

Tilsynet har identifisert en rekke potensielle konkurranseproblemer innenfor markedet for

faste aksessnett.

De mest alvorlige konkurranseproblemene i dette markedet er i stor grad relatert til Telenors vertikale integrasjon og utgjøres av forskjellige former for diskriminerende atferd, skriver PT.

Også overprising er identifisert som et potensielt problem i dette markedet i følge Post- og teletilsynet.

    Les også:

Nå varslet tilsynet at de ønsker å videreføre prisreguleringen som de tidligere har pålagt Telenor. Det varsles imidlertid at nivået og omfanget for enkelte av forpliktelsene endres.

Maksimalprisen for full tilgang til faste aksessnett varsles nedsatt fra 105 til 95 kroner per aksess, mens makspris for delt tilgang skal være halvparten, justert for særkostnader.

Det fremkommer av Post- og teletilsynets høringsuttalelse om regulering av aksessmarkedet.

Telenor har tilnærmet 100 prosent av den faktiske omsetningen i det eksisterende LLUB-markedet. Ettersom dette markedet ikke lenger bare avgrenses av én aksessteknologi, regnes potensielle LLUB-tilbud fra andre aksessnetteiere enn Telenor med i vurderingen. Selv med en slik tilnærming er telegigantens markedsandel hele 82 prosent, målt etter antall aksesser.

Tilsynet konkluderer at det foreligger betydelige etableringshindringer i dette markedet. Etter deres vurdering vil ikke dette endres i særlig grad de nærmeste årene.

Slik markedet for bredbåndsaksess defineres av tilsynet, har Telenor en markedsandel på rundt 60 prosent. Alt over halve markedet gir ifølge PT en klar indikasjon på sterk markedsstilling.

Frist for høringsuttalelsen er satt til 29. august 2008.

Flere detaljer finnes i disse PDF-dokumentene:

LLUB står for «Local Loop UnBundling» og er navnet på aksessmarkedet, den siste kilometeren ut til husstandene.

    Les også:

Til toppen