FUD er blitt Microsofts markedsstrategi

Microsofts markedssjef i Storbritannia har kommet med noen saftige uttalelser om Linux og annen programvare basert på åpen kildekode. Når skal Microsoft slutte med slik skremselspropaganda og i stedet konsentrere seg om å lage gode produkter?

Microsofts markedssjef i Storbritannia har kommet med noen saftige uttalelser om Linux og annen programvare basert på åpen kildekode. Når skal Microsoft slutte med slik skremselspropaganda og i stedet konsentrere seg om å lage gode produkter?

I et intervju med ZDNet UK sender Microsofts markedssjef i Storbritannia, Anne Marie Duffy, et par saftige spark i retning Linux-miljøet. Hun uttaler blant annet at kunder ikke vil ha tiltro til stabiliteten til Linux fordi det er utviklet av så mange individuelle utviklere. Hun forteller at Microsoft bruker omtrent tre milliarder dollar årlig på utvikling, og at dette kreves for å teste selskapets operativsystemer i alle miljøer.

Duffy mener at Linux-miljøet, som verken har egne testavdelinger eller penger til å drive slike, ikke kan tilby den samme pålitelighet som Microsoft.

Dessverre for Duffy og Microsoft, stemmer dette dårlig med det Linux vi kjenner. I dag flyttes selv mange bedriftskritiske applikasjoner over til Linux. For i tillegg til prisen er det nettopp stabilitet og tilgjengelighet som er de viktigste årsakene til at operativsystemet er blitt så utbredt.

Microsoft, derimot, er kjent for operativsystemer som til tider krasjer uten grunn. En litt aktiv Windows-bruker som benytter seg av programvare fra også andre leverandøren enn Microsoft selv, vil ofte oppleve at maskinen krasjer flere ganger i uken på grunn av:

1. Slutt på minnet (applikasjonene rydder ikke opp etter seg og DLL-er lastes ikke dynamisk eller deles i minnet mellom applikasjoner).

2. Et program har skrevet over minnet til et annet program.

3. Andre brudd på aksessrettigheter mellom programmer.

4. Systemet er for opptatt til å håndtere noe som helst.

5. Annen årsak til at den blå skjermen dukker opp og ikke vil forsvinne igjen.

Hvis Microsoft virkelig har testet programvaren i alle mulige miljøer, hvorfor får brukerne slike feilmeldinger? Vel, det er mange svar på dette. En begynnelse hadde vært å lage skikkelig støtte for fleroppgavedrift og beskyttelse av applikasjoners minneområder. Windows 95 var i sin tid en kraftig forbedring på disse områdene i forhold til Window 3.1x, men det betyr ikke at jobben er gjort.

Uttalelsene fra Duffy er nok et eksempel fra Microsoft på det blant annet Linux-brukerne kaller å spre FUD (fear, uncertainty and doubt - frykt, usikkerhet og tvil). FUD-spredning innebærer gjerne et snev av desperasjon hos den som sprer det. Når det gjelder Microsoft er vel selskapet for stort til å gå på ryggen med det første av den konkurransen Linux gir i dag, men Linux utvikles stadig raskere og kan - når det blir enkelt nok å bruke, og har fått alle applikasjonene brukerne behøver og raskt kommer ut med støtte for nye teknologier og produkter - bli en reell konkurrent til Windows som operativsystem for vanlige brukere.

Microsoft bør derfor i stedet for å spre usikkerhet om Linux, vende "sinnet" innover og se hva selskapet kan gjøre for å lage bedre produkter - det vil si produkter som ikke bare er i stand til å gjøre det brukerne ønsker at de skal gjøre, men også at produktene fungerer som de skal over lengre tid. Først da vil Microsoft ha gjort nytte av de tre milliardene Duffy fortalte om.

For et år eller to siden kom Bill Gates med følgende uttalelse: "If GM had kept up with technology like the computer industry has, we would all be driving twenty-five dollar cars that got 1000 miles to the gallon".

Svaret fra General Motors, sendt ut som en pressemelding, var nådeløst:

If GM had developed technology like Microsoft, we would all be driving cars with the following characteristics:

 • For no reason whatsoever your car would crash twice a day.
 • Every time they repainted the lines on the road you would have to buy a new car.
 • Occasionally your car would die on the freeway for no reason, and you would just accept this, restart and drive on.
 • Occasionally, executing a maneuver such as a left turn would cause your car to shut down and refuse to restart, in which case you would have to reinstall the engine.
 • Only one person at a time could use the car, unless you bought "Car95" or "CarN(e)T." But then you would have to buy more seats which are sold separately.
 • Macintosh would make a car that was powered by the sun, reliable, five times as fast, and twice as easy to drive, but would only run on five per cent of the roads.
 • The oil, water temperature and alternator warning lights would be replaced by a single "general car fault" warning light.
 • New seats would force everyone to have the same size butt.
 • The airbag system would say "Are you sure?" before going off.
 • Occasionally for no reason whatsoever, your car would lock you out and refuse to let you in until you simultaneously lift the door handle, turn the key, and grab hold of the radio antenna.
 • GM would require all car buyers to also purchase a deluxe set of Rand McNally road maps (now a GM subsidiary), even though they neither need them nor want them. Attempting to delete this option would immediately cause the car's performance to diminish by 50 percent or more. Moreover, GM would become a target for investigation by the Justice Department.
 • Every time GM introduced a new model car buyers would have to learn how to drive all over again because none of the controls would operate in the same manner as the old car.
 • You'd press the "start" button to shut off the engine.
 • Every time GM introduced a new model the car won't fit in your garage. You'd have to expand your garage or buy a bigger house.
 • Your car will routinely get "the System is Busy or Unstable" message unless you use GM's gasoline.

Noe av dette gjelder selvsagt også andre operativsystemer enn de Microsoft leverer, enkelte av påstandene er sikkert også litt overdrevne, men GM er definitivt inne på noe.

Til toppen