Fujitsu gjør seg til partner med Scali

Europa-avdelingen til den japanske giganten Fujitsu har tatt på seg å markedsføre supermaskinløsningene til norske Scali.

Europa-avdelingen til den japanske giganten Fujitsu har tatt på seg å markedsføre supermaskinløsningene til norske Scali.

Norske Scali har inngått en partnerskapsavtale med Europa-avdelingen til den japanske giganten Fujitsu. Avtalen innebærer at Scali vil forsyne Fujitsu Europa med nåværende og framtidige Scali-produkter, det vil si klyngeprogramvare med tilhørende opplæring og support. Fujitsu vil markedsføre Scali-produkter side om side med egne produkter for høyytelsesklynger.

Øystein Gran Larsen i Scali sier at markedet for tungregnemaskiner er internasjonalt, og at det følgelig er viktig for et lite norsk selskap å knytte allianser.


- Fujitsu er allerede en godt etablert leverandør av superdatamaskiner, og med alliansen med Scali demonstrerer de etter vårt syn at Scalis klyngeteknologi er moden for Fujitsus profesjonelle kunder.

Scali har flere ganger de siste ukene vært en del av det internasjonale nyhetsbildet innen IT. I begynnelsen av februar var selskapet med på den andre AMD-baserte superklyngen som Dolphin installerte på University of California, Santa Cruz, med 264 Athlon-prosessorer.

I slutten av januar vant Scali en kontrakt fra Norges geologiske undersøkelse om levering av et tungregneanlegg til NGUs senter for geodynamikk. Det skjedde få dager etter at Norsk Hydro IS Partner anskaffet en Pentium-basert Scali-klynge for bruk hos Hydro Automotive Structures.
Til toppen