Fujitsu: IT for 900 millioner pund til britenes helsevesen

Fujitsu har fått en viktig del av IT-pakken til National Health Service i Storbritannia.

Fujitsu har fått en viktig del av IT-pakken til National Health Service i Storbritannia.

Fujitsu Services i England har blitt valgt som en av flere hovedleverandør av IT-tjenester og løsninger i et prosjekt som skal modernisere britiske National Health Service (NHS), og forbedre helseomsorgen for pasienter i den sørlige delen av England. Avtalen har en verdi på 896 millioner pund (over 11 milliarder kroner) og løper frem til 2013.

Fujitsu vil introdusere elektroniske pasientregistre gjennom hele regionen, integrere eksisterende elektroniske registre og systemer der hvor dette er mulig og implementere nye systemer der dette er hensiktsmessig. Opplæring vil bli utført for å sikre at systemenes fordeler utnyttes fullt ut.

Endringene gjelder 13 millioner pasienter og 256.000 NHS-ansatte på tvers av 7 strategiske helsemyndigheter, 81 akuttmottak, 48 sykehus, 18 mentalinstitusjoner, 12 ambulansetjenester og 1.938 allmennpraktiserende leger.

Fujitsu har satt sammen en gruppe aktører, kjent som Fujitsu Alliance. Fujitsu er hovedkontraktør. Underleverandørene er amerikanske IDX Systems for kjerneapplikasjoner, indiske Tata Consultancy Services for applikasjonsrelatert implementering og datamigrering, PricewaterhouseCoopers for sikkerhet og opplæring og British Telecom for systemintegrasjon.

Det britiske helsedepartementet inviterte i februar 2003 leverandører til et anbud som ”the Local Service Provider (LSP)” for det nasjonale helseprogrammet. Av de 99 selskapene som responderte ble 31 i mai 2003 valgt ut for neste fase av anbudsprosessen. I august var listen redusert til 12 leverandører som var allokert i en eller flere av fem regioner i England basert på deres preferanser og kvalifikasjoner. Den sørlige regionen, også kalt ”the Southern Cluster”; inkluderer områdene Kent, Surrey, Sussex, Hampshire, Isle of Wight, Berkshire, Oxfordshire, Buckinghamshire Somerset & Dorset, Avon Gloucestershire, Wiltshire og Devon & Cornwall.

    Les også:

Til toppen