Fujitsu oppgraderer «Opplysningen 1881»

Fujitsu Services har signert en treårig avtale med Telenor Teleservice.

Fujitsu Services har signert en treårig avtale med Telenor Teleservice.

Fujitsu Services har signert en treårig avtale med Telenor Teleservice i forbindelse med oppgradering, vedlikehold og support på selskapets system for telefonopplysningstjenester.

Hovedformålet med samarbeidet er å bidra til å styrke konkurranseevnen gjennom kombinasjon av høyt servicenivå og kostnadseffektivitet for tjenestene i Opplysningen 1881, og å redusere de årlige driftskostnadene forbundet med disse tjenestene. Avtalen gjelder for tre år og har en estimert totalverdi for Fujitsu Services på over åtte millioner kroner.

Fujitsu besørger blant annet teknisk oppgradering av maskin- og programvare samt utskifting av en databaseapplikasjon, og leverer konsulent- support- og helpdesktjenester i hele avtaleperioden. Fornyelsene og oppgraderingene støtter nåværende og fremtidige teknologiske retninger for systemene for Opplysningen 1881, og moderniseringen av teknologien vil ikke ha noen merkbar innvirkning på operatørenes daglige arbeidsrutiner eller interaksjon med systemet.

Til toppen