Fujitsu Siemens skal bygge 50 prosent flere PC-er

Fujitsu Siemens skal øke produksjonen ved PC-fabrikken i Augsburg med 50 prosent, uten bemanningsøkning. Kostnadene skal ned 40 prosent og distribusjonen skal også effektiviseres.

Fujitsu Siemens skal øke produksjonen ved PC-fabrikken i Augsburg med 50 prosent, uten bemanningsøkning. Kostnadene skal ned 40 prosent og distribusjonen skal også effektiviseres.

Bildet er tatt i produksjonshallen, og viser montering av hovedkort. Komponentene mates inn på lange belter som ses i forkant av de to maskinene. Den mindre til venstre er av en eldre type som greier opptil 20.000 komponenter i timen. Den store til høyre er nyere, og har en kapasitet på opptil 48.000 komponenter i timen. En del av bidraget til effektiviseringen og produksjonsøkningen, er at de eldre maskinene skal byttes ut med flere nye. Ellers skal fabrikkgulvet omorganiseres. Den samlede kapasiteten skal økes fra 8000 til 12.000 PC-er per dag, og fra 500 til 800 Intel-baserte servere per dag.

- Et intenst kvalitetssikringsarbeid har fått feilprosenten ned i mellom to og tre prosent på ferdig monterte hovedkort, forteller omviser Kornelia Lischka. - Hvert hovedkort gjennomgår en 30 sekunders test som avgjør om det fungerer feilfritt eller ikke. Er det feil, sendes kortet til reparasjon. Hvis ikke reparasjonen kan gjennomføres innen en time, blir kortet kastet.

Fabrikken sysselsetter 2300 personer, hvorav 1000 på selve produksjonsgulvet. Det er ikke planer om å endre dette tallet. Produksjonen går døgnet rundt.

Innen hovedkortene havner i ferdige PC-er, må noen oppgaver som tidligere var robotisert, utføres av flittige menneskehender.

- Det dreier seg først og fremst om montering av gjenstander der noen elementer må gjennom hull i en plate, sier Lischka. - Dette kan utføres av roboter, men mennesker gjør det raskere og bedre.

Alle ferdige PC-er testes i 30 minutter, servere i opptil 20 timer. Endres en komponent i en maskin, må den gjennom EMC-testing i et eget laboratorium før den kan settes i produksjon. EMC står for "electromagnetic charge". Testingen skal sikre at maskinene ikke stråler ut over bestemte nivåer, og at de også er immune overfor stråling utenfra.

- Apparatur som påvirkes av for eksempel GSM-telefoner, vrakes. Laboratoriet vårt tar i mot testoppdrag for produsenter av utstyr til blant annet fly og sykehus. Ikke noe godkjennes med mindre det er absolutt upåvirkelig overfor dagligdags stråling.

Lischka er av den oppfatningen at GSM-forbudet i fly og sykehus ikke er begrunnet av sårbarhet overfor signalene, men av helt andre grunner.

Effektiviseringen av produksjon og distribusjon av fabrikkens PC-er er gjenstand for et eget prosjekt kalt Augsburg 2000. Målet er å lage og distribuere flere maskiner uten at det fører til økte kostnader totalt. Det innebærer at produksjonskostnadene per maskin skal reduseres med mellom 30 og 40 prosent, mens distribusjonen skal gjøres 25 prosent billigere. I dag går alle maskiner direkte til kunden fra fabrikken. Effektiviseringen består i å opprette tre europeiske distribusjonssentre i henholdsvis Frankrike, Nederland og Sverige. Hvert senter betjener kunder i sitt eget avgrensede område.

Selskapet viser stolt til en uttalelse fra IDC der det heter at tiltakene for å effektivisere distribusjonen "vil bidra til å hjelpe leverandøren å forsvare sine store kundeforhold i Tyskland og nabolandene fra konkurrerende leverandører som selger direkte over Internett."

Til toppen