Full enighet om nøytrale nett

Felles retningslinjer for norske ISP-er. Les hva de lover deg.

Full enighet om nøytrale nett

Felles retningslinjer for norske ISP-er. Les hva de lover deg.

Skal nettet være likt for alle, eller skal det være likere for noen?

Post- og teletilsynet (PT) har utformet retningslinjer som skal sikre nøytrale nett i Norge. For tilsynet er det viktig at internett forblir en åpen og ikke-diskriminerende plattform.

Ifølge PT er den norske internettbransjen nå samstemte om hvordan den skal forholde seg til nettnøytralitet.

- Alle som stiller seg bak disse retningslinjene, er tydelige på at de støtter et åpent Internett hvor ulike leverandører får konkurrere fritt om å tilby innhold og tjenester. Det er viktig for internettbrukerne at de kan være trygge på at den internettilbyderen de har valgt, ikke vil opptre som en portvakt for deres internettbruk, sier PT-direktør Willy Jensen.

Debatten om nøytrale nett har rast i USA de senere årene, samt i EU. Her hjemme har saken også skapt debatt, men selve begrepet har vært oppfattet forskjellig. Nå skal det bli slutt på begrepsforvirringen.

Aktørene som til nå har sluttet seg til er Get, IKT-Norge, Lyse Tele, Mediebedriftenes landsforening, NextGenTel, Norsk Kabel-TV Forbund, Schibsted, Telenor, Telio Telecom, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet, samt PT.

- Bransjen har vist stor villighet til å klargjøre sitt standpunkt til et viktig tema. At så mange aktører i bransjen har en felles oppfatning av hva nettnøytralitet innebærer, vil trolig også gjøre det enklere for andre å forholde seg til dette begrepet, sier Jensen.

Retningslinjene er bygd opp rundt følgende tre prinsipper:

  1. Internettbrukerne har rett til en internettilknytning med spesifisert kapasitet og kvalitet.
  2. Internettbrukerne har rett til en internettilknytning som gir adgang til
    • å hente og levere innhold etter eget ønske
    • å bruke tjenester og applikasjoner etter eget ønske
    • å koble til utstyr og bruke programvare som ikke skader nettverket, etter eget ønske.
  3. Internettbrukerne har rett til en internettilknytning fri for diskriminering med hensyn til applikasjonstype, tjenestetype, innholdstype og hvem som er avsender eller mottaker.

Les retningslinjene for nettnøytralitet her (pdf) og på denne siden.

    Les også:

Til toppen