Full forvirring etter outsourcing: Ansatte trodde de ble tilbudt jobb i India

Rundt 30 ansatte må gå i NSB sin IT-avdeling hvor det nå råder full forvirring om hva som skjer med stillingene de har blitt lovet i det indiske selskapet Wipro.
Rundt 30 ansatte må gå i NSB sin IT-avdeling hvor det nå råder full forvirring om hva som skjer med stillingene de har blitt lovet i det indiske selskapet Wipro. (Bilde: Scanpix)

32 ansatte i NSBs IT-driftsavdeling har fått beskjed om at jobbene deres ikke lenger er der fra 1. april 2017.

NSB skal tjenesteutsette driften til det indiske selskapet Wipro. Bakgrunnen for tjenesteutsettingen er at NSB skal styrke sin IT-leveransene. Ifølge NSB vil man skrumpe inn kostnadene med rundt 30 prosent på outsourcingen.

Ifølge det statlig eide selskapet skal Wipro stå for leveransen av mindre forretningsnære tjenester som drift av servere og nettverk. 

Leverte det beste tilbudet

Jernbanereformen og økt konkurranse krever nemlig en «slankere og mer effektiv» organisasjon, ifølge selskapet.

– NSB trenger rom til å bygge opp annen IT-kompetanse tilpasset konkurransesituasjonen vi skal inn i. Dessverre er det slik. Norske leverandører var ikke konkurransedyktige, og var faktisk dyrere enn driften vi hadde i dag. Wipro leverte det beste og bredeste tilbudet, sier IT-direktør, Trude Østby Dahl, i NSB til digi.no.

De ansatte har blitt tilbudt sluttpakker eller nye stillinger i Wipro i Oslo. I enkeltsamtaler mellom de NSB-ansatte og Wipro har det oppstått misforståelser der dagens IT-medarbeidere forsto det slik at jobbtilbudet som de var blitt lovet ikke var reelle. 

Alle har takket ja til sluttpakker

Dermed trodde de ansatte at de nye stillingene de ble tilbudt befant seg i henholdsvis India og Polen. Alle de 34 IT-medarbeiderne har derfor valgt å takke ja til tilbud om sluttpakker.

IT-direktør, Trude Østby Dahl, i NSB sier at de ansatte blir godt ivaretatt av det statseide selskapet.
IT-direktør, Trude Østby Dahl, i NSB sier at de ansatte blir godt ivaretatt av det statseide selskapet. Foto: Privat

– Ovenfor de ansatte har ikke prosessen vært bra. De IT-ansatte i NSB har blitt forespeilet noe annet enn hva som skjedde. At de ansatte ble tilbudt stillinger i India og Polen medfører ikke riktighet, men er nok hva de oppfattet i disse enkeltsamtalene. Wipro kom rett og slett for dårlig forberedt til samtalene med de ansatte, sier hovedtillitsvalgt, Vidar, Flåm, i NSB til digi.no.

– Ført bak lyset

Ifølge ham føler mange av de ansatte seg forbigått av ledelsen. Det er også noe seniorrådgiver, Stein Kvarme, i NSBs IT-avdeling føler på.

– NSB sitter nå igjen med en stab med teknikere som føler seg direkte ført bak lyset og som er svært lite motivert for å lære opp indiske team. Den prosessen er foreløpig ikke startet, men skal være avsluttet 31. mars 2017. Slike prosesser tar gjerne ett til to år å gjennomføre, forteller han til Norsk Lokomotivmannsforbund.

IT-direktør, Trude Østby Dahl, i NSB sier til digi.no at de er fortvilet over situasjonen. Ifølge henne jobber NSB nå med å rette opp i situasjonen som oppstod etter møtet med det indiske selskapet.

Må oppklare med Wipro

– Vi skal ha et møte med Wipro på fredag for å oppklare hva som har skjedd. Deretter med de ansatte i håp om at de velger å takke ja til videre jobb hos Wipro i Oslo. Dette ønsker også NSB for å sikre kontinuitet. NSB er en ansvarlig arbeidsgiver som ønsker å ta vare på sine ansatte, argumenterer Østby Dahl.

Når Wipro går i gang med drift av tjenester for NSB vil de styre IT-infrastrukturen fra India. Support til de NSB-ansatte per telefon vil foregå fra Polen. 

I kjernetiden mellom klokken syv og 17.00 vil telefonene bemannes av mennesker som prater norsk. 

Infrastruktur skal stå hos Digiplex

Etter klokken fem vil man møte en vakttelefon hvor en engelskspråklig person er tilgjengelig.

– Vi har utredet dette internt, og kommet frem til at dette er den beste løsningen.

(artikkelen fortsetter under)

I 2001 valgte Skatterdirektoratet å sette bort endel av sin IT-virksomhet til Wipro Technologies i Banglore, India. Her viste daværende seksjonsjef i Skattedirektoratet, Karl Olav Wroldsen, hvordan det fungerte i praksis, mens daværende statsminister Jens Stoltenberg så på.
I 2001 valgte Skatterdirektoratet å sette bort endel av sin IT-virksomhet til Wipro Technologies i Banglore, India. Her viste daværende seksjonsjef i Skattedirektoratet, Karl Olav Wroldsen, hvordan det fungerte i praksis, mens daværende statsminister Jens Stoltenberg så på. Foto: Scanpix

Alt av NSB sin infrastruktur vil befinne seg hos Digiplex sine datasentre i Norge. 

– Wipro sin leveransemodel er knyttet til operativ ledelse lokalt, og man vil ha teknikere som befinner seg i Oslo som kan rykke ut fra hovedkontoret ved behov. Våre IT-ansatte vil være et kompetansesikkerhetsnett i oppstarten, og alle ansatte har fått tilbud om mulige karriereveier hos Wipro i Oslo.

Ifølge Østby Dahl har de ansatte som nærmer seg pensjonsalder fått tilbud om stillinger internt i NSB.

De NSB-ansatte har gode muligheter

Store deler av arbeidsstokken er i midt i sin arbeidslivskarriere. De har derfor gode muligheter for å få nytt arbeid både via NSB-sin avtale med Wipro, og med sin allsidige kompetanse fra NSBs driftsmiljø, mener NSB-ledelsen.

– Dette er krevende både for de ansatte og deres familier. Vi snakker om gode kolleger som har jobbet sammen over lang tid, men om NSB skal være konkurransedyktige har vi ikke noe valg.

–  Arbeidet med tjenesteutsettingen har pågått lenge. Vi har derfor prøvd å legge til rette for en så god prosess som mulig. Det er aldri morsomt å miste kolleger, sier IT-lederen.

Noen av de ansatte allerede har funnet seg nytt arbeid. De vil også få med seg sluttpakke fra jernbaneselskapet.

Kommentarer (53)

Kommentarer (53)
Til toppen