Full klaff for elever på jakt etter eksamensoppgaver

En i disse dager meget aktuell hjemmeside viser deg eksamensoppgavene. Med alle hjelpemidler tillatt, er dette et webside du bør merke deg og gå grundig gjennom før du setter deg foran PC-en og skal besvare eksamen. Les historien om hvordan smarte skoleelever kunne øve seg på eksamensoppgaven på forhånd.

En i disse dager meget aktuell hjemmeside viser deg eksamensoppgavene. Med alle hjelpemidler tillatt, er dette et webside du bør merke deg og gå grundig gjennom før du setter deg foran PC-en og skal besvare eksamen. Les historien om hvordan smarte skoleelever kunne øve seg på eksamensoppgaven på forhånd.

Foran en avgjørende prøve øvde tredjeårs elevene i IT seg på fjorårets eksamensoppgave som de fant på nettet. Siden alle hjelpemidler var tillatt på prøven, tok de med seg sin egen løsning på diskett. Det ble full klaff: Prøven var identisk med eksamensoppgaven.

Dette er en sann og aktuell historie fra norsk virkelighet. Det hele starter med nettstedet Svenn sin skoleside - se pekeren nedenfor og i høyre marg. Det kan være litt problematisk å finne eksamensoppgaven, derfor denne anvisningen: Tast "IT" i søkefeltet, og bruk nettleserens søkefunksjon til å finne "IT" når du får opp trefflisten. Du kommer straks til IT: Systemutvikling - AA6120 som gir deg den fullstendige teksten til eksamensoppgaven fra 26. mai i fjor.

(Skulle denne beskrivelsen bli for vanskelig, kan du linke deg direkte til den rette URL-en herfra: http://srm.net/skoleside/misc/it-eksamen-vaar-1998.shtml)

Svenn sin skoleside er ingen mørklagt hjemmesnekret web-side. Det presenterer seg selv slik: "Denne skolesiden er nå den mest populære skolesiden i Norge. Den inneholder flest norskstiler og har flest hits. Trenger du noen idéer, gode forslag eller bare litt inspirasjon til det du jobber med, kan du finne mye hjelp på disse sidene. Jeg har lagt mest vekt på norskstiler. Dersom du ikke finner det du leter etter her, kan du ta en titt på link-siden."

Det er med andre ord et typisk sted som alle elever på videregående må forventes å kjenne til. Informasjonsmengden er kolossal, og linkene er godt tilpasset brukernes behov. Denne advarselen gjentas ofte på Svenn sin skoleside: "Jeg advarer de av dere som prøver å skrive ut en stil og levere den til læreren uten noen form for egenarbeid. Dere lurer ikke andre enn dere selv, og det kan dessuten medføre at dere kommer i en knipe som slettes ikke er ønskelig. Jeg ber dere derfor bruke stilene fornuftig som eksempler og som inspirasjonskilder til videre arbeid med deres egen stil/oppgave."

For eksamensoppgaven i IT-systemutvikling var det ikke lagt ut noen besvarelse. Nettstedet tilbød ikke annet enn selve oppgaveteksten.

Eksamensopplegget i dette faget på videregående skole, allmennfaglig studieretning, går ut på at elevene først må løse en "forberedelsesdel" der de definerer datamodellen ved hjelp av et modelleringsverktøyet. I denne forberedelsesdelen er alle hjelpemidler tillatt. Eleven kan ta med seg notater fra forberedelsesdelen og noen få andre spesifiserte hjelpemidler til hoveddelen. Blant notatene som det er tillatt å ta med seg, er en utskrift av datamodellen. At det dreier seg om notater gjort til forberedelsesdelen, sikres ved at alle må bruke spesielle gule ark med skolens stempel.

I april i år ble denne samme eksamensoppgaven gitt som heldagsprøve til elever ved minst to videregående skoler i Oslo-området. Opplegget var det samme som ved eksamen. Først en forberedelsesdel der man har adgang til "alle hjelpemidler", det vil si ikke bare håndbøker, men alt man finner for godt å anvende av personlige notater, oppgaveløsninger og så videre. Så en hoveddel der tilgangen til hjelpemidler er begrenset, men der man kan ta med seg notater gjort under forberedelsesdelen.

Det uunngåelige skjedde selvfølgelig. En mengde elever dukket opp med en ferdig løsning blant sine selvvalgte hjelpemidler. Elevene visste ingenting om at de ville få nettopp denne oppgaven på prøven. Det er en lang tradisjon hos elever og studenter å forberede seg ved å løse gamle eksamensoppgaver. Når slike ikke er tilgjengelig på trykk, må man forvente at særlig IT-elevene prøver Internett.

Det var ikke skolen som la ut eksamensoppgaven på Internett. Men det kan reises en rekke spørsmål: Burde skolen visst at oppgaven var tilgjengelig? Burde den antatt at oppgaven var tilgjengelig, og følgelig valgt en annen oppgave til heldagsprøven? Tidligere eksamensoppgaver tilhører offentligheten, og kan lett legges ut på Internett.

En annen spørsmålsrekke dreier seg om forholdet til elevene som har møtt med en ferdig løsning til forberedelsesdelen. Det er klart at det er en fordel å bli prøvet i en oppgave du allerede har gjennomgått, særlig når du kan ta med deg løsningen som tillatt hjelpemiddel. Men i dette tilfellet, der elevene ikke visste noe på forhånd om hva prøveoppgaven ville være - kan man anklage dem for fusk?

Det siste spørsmålet er viktig, for minst én elev er faktisk blitt anklaget for fusk. Han hadde løst oppgaven på forhånd sammen med en kamerat, og tatt med seg deres felles løsning på en diskett. Som notat fra forberedelsesdelen skrev han ut hele modellen, på skolens gule og stemplede ark. Men på alle utskrifter fra verktøyet som ble brukt, står navnet på lisensinnehaveren. Og siden de to hadde arbeidet hjemme hos kameraten, var det kameratens navn som ble gjengitt. Utskriften ble levert sammen med resten av besvarelsen. Skolen mener eleven har fusket, siden kameratens navn står på utskriften.

Er skolens reaksjon tilbørlig? Har eleven gjort noe galt? Hvordan bør skolen reagere?

Vi mottar gjerne en kommentar, bare klikk på "send kommentar til journalisten" i valgene nedenfor.

Til toppen