Full klaff med Internett-annonse

Internett som annonsemedium er i sterk fremgang. Dell fikk halvparten av stillingssøkere fra Internett-annonse. Scandinavia Online, en av Norges best besøkte tjenester, merker øket interesse for Internett-annonsering.

Internett som annonsemedium er i sterk fremgang. Dell fikk halvparten av stillingssøkere fra Internett-annonse. Scandinavia Online, en av Norges best besøkte tjenester, merker øket interesse for Internett-annonsering.

Annonser på Internett er i sterk fremmarsj og de gir resultater. Dell søkte nylig om selger, assistent og administrasjonssjef. De annonserte både i tradisjonell avis og i elektronisk utgave av samme avis.

- Vi var svært overrasket over responsen, sier salgsdirektør for Dell i Norge og Danmark, Lasse Syversen. Av 30 søkere, kom halvparten fra Internett-annonsen. Søkerne var unge og hadde meget gode kvalifikasjoner. Faktisk ble den tyngste stillingen, administrasjonssjef, besatt av en søker som kom inn via Internett-annonsen. Jeg hadde selv ingen anelse om at en Interenett-annonse kunne være så vellykket. Jeg tror svært mange beslutningstakere i 40-50 årsalderen ikke har peiling på hvor effektivt Internett egentlig er, avslutter Syversen.

Telenor Online AS som driver Scandinavia Online, en av norges mest besøkte nettesteder, rapporterer om økt interesse for annonsering på nettet.

- Vi satser nå sterkt på annonsering her i SOL. Vi merker en krafting økning i interessen for annonsering på SOL fra i vår til nå, sier Pål Normann Johansen, Markedsdirektør i Telenor Online AS. Det har vært en rivende utvikling. Vi lanserte nylig en gratis rubrikkannonseplass, som har fått voldsom respons. Vi regner med at denne markedsplassen blir en attraktiv annonseplass, avslutter Johansen.

Flere amerikanske analysebyråer har i den senere tid rapportert om sterkt vekst i Interenett-annonsering, en trend som vil fortsette forbi sekelskiftet. Jeg tror det er viktig at beslutningstakere får øynene opp for annonsering på Internett. Selv om det nå er mye mindre utbredt enn andre former for annonsering, viser eksempler som Dell at man kan gå glipp av en viktig profileringskanal, hvis man ikke benytter seg av Internett som annonsemedium.

Særlig innen databransjen hvor målgruppen er å finne på Internett, er Internett en nyttig annonsekanal allerede idag. Dog, det er viktig å forstå mediet før man kaster seg ut i Internett-annonsering. En Internett-annonse bør ikke brukes kun for å profilere en kjedelig, statisk hjemmeside. Derimot er Internett glimrende egnet til å profilere et produkt eller en kampanje. Annonsører kan strukturere informasjon på Internett slik at annonselesere kan få så lite eller mye informasjon som de ønsker. Ved registrering eller konkurranser kan man få tilbakemelding rett fra kunder.

Bedrifter som driver butikk på Internett kan bruke Internett-annonser til å bringe folk "inn i butikken." Som vi allerede har sett, egner Internett seg glimrende til å søke etter nye medarbeidere. Man kan redegjøre bedre for en stilling og en bedrift på Internett. Man får også en mer effektiv søknadsprosess ved elektronisk kommunikasjon. Blant annet kan hele prosessen kortes ned i tid - et ikke uvesentlig poeng.

Til toppen