Full kontroll over alle lagringspath

Hitachis nye HiCommand kan overvåke all administrasjon av lagringspath, også konkurrentenes.

Hitachi Data Systems melder at de har brutt en gammel hindring innen lagringsprogramvare. HiCommand, selskapets pakke for å administrere heterogene lagringssystemer, er oppgradert til versjon 5.0, og har fått en egenskap Hitachi mener de er helt alene om: Evnen til å overvåke tusenvis av forbindelser mellom servere og lagring gjennom samme grensesnitt, også der lagringsforbindelsene – «path» – styres av programvare fra konkurrentene.

Hitachi mener dette verktøyet kan avskaffe svært tidkrevende arbeidsoppgaver.

Bakgrunnen er at for å avverge nedetid, etablerer man i store heterogene miljøer ekstra forbindelser mellom servere og lagringssystemet: Da sikres datatilgjengelighet selv om en av forbindelsene brytes.

Ulempen er at for å overvåke og håndtere de mange forbindelsene, må man bruke «path manager» løsninger fra flere ulike leverandører.

Versjon 5.0 av HiCommand har fått et verktøy kalt «Global Link Availability Manager» som kan håndtere og overvåke alle typer «path manager» programvare. Hitachi mener dette gir en enestående utkikkspost over hele lagrings- og servermiljøet.

Senioranalytiker John Webster i Data Mobility Group mener Hitachis nye programvare gjør livet enklere for lagringsadministratorer ved å gi dem et verktøy som «markant reduserer tidsforbruket til håndtering av forbindelsene mellom servere og lagring».

Andre forbedringer i HiCommand omfatter et nytt grensesnitt, laget etter tilbakemeldinger fra sluttbrukere, og en innretning på driften for å kunne skreddersy ytelse, omkostninger og databeskyttelse til hver enkelt applikasjon.

HiCommand kan brukes til å administrere alle Hitachis egne lagringssystemer. Ved å tilslutte lagringssystemer fra andre leverandører til Hitachis virtualiseringslag, kan også disse håndteres gjennom HiCommand.

Til toppen