Full krig om deling av TeliaSonera

Det svenske Post- og teletilsynet har avgjort at TeliaSonera skal deles og Telenor klapper.

Full krig om deling av TeliaSonera

Kravet om deling av TeliaSonera i et hovedselskap og et eget aksjeselskap for fastnettet vekker minner fra den gang Telenor ble børsnotert. Da ble det foreslått å gjøre det samme, men det ble med forslaget.

Årsaken er at alle som skal selge IP-telefoni og ADSL er avhengig av teleledningene som er strukket til hver husstand, men de gamle monopolene fikk beholde dette såkalte aksess-nettet. Det er ingen konkurranse her slik det er på hovedlinjer rundt i Sverige og Norge.

Svenske Post- og teletilsynet har etter en utredning nå fremlagt en rapport som konkluderer i at TeliaSoneras aksessnett må skilles ut i et eget aksjeselskapet, skriver idg.se. Målet er å skape et helt nøytralt nett som behandler alle teleaktører likt.

Tilsynet har derfor levert en het potet til den svenske riksdagen og regjeringen: Tilsynet mer om et vedtak på deres lovforslag om en deling og tvangsmidler over det gamle telemonopolet dersom ordren ikke følges opp.

– En lovendring er raskeste vei for å få frem en separasjon, sier Post- og telestyrelse-sjef Marianne Treschow til idg.se.

sidelinjen står TeliaSonera bredbånds-konkurrenter, deriblant Telenor, og heier på lovforslaget fordi det kan skape en rask løsning.

Ikke helt overraskende protesterer TeliaSonera og får faktsik støtte fra det svenske konkurransetilsynet.