Full krypto-liberalisering i Frankrike

Statsminister Lionel Jospin sa på en pressekonferanse at de restriktive reglene fra 1996 ikke svarer til dagens krav.

Statsminister Lionel Jospin sa på en pressekonferanse at de restriktive reglene fra 1996 ikke svarer til dagens krav.

Jospin kom med utspillet tirsdag, på sin første Internett-overførte pressekonferanse - som for øvrig ble heftet av tekniske problemer. Både Agence France-Presse og avisa Libération går god for formuleringen "full krypto-liberalisering", selv om det gjenstår mange detaljer i den varslede lovgivningen.

Pressekonferansen ble holdt etter en regjeringskonferanse i sin helhet viet Frankrike og informasjonssamfunnet. Konferansen markerte starten på fase to i regjeringens handlingsplan for Internett, som skal vare ut år 2000.

Fransk politikk preges av "cohabitation" mellom den konservative presidenten Jacques Chirac, og den sosialistiske og kommunistiske regjeringen til statsminister Lionel Jospin. Statsministeren understreket at han hadde diskutert krypto-liberaliseringen med presidenten som har ansvaret for spørsmål vedrørende nasjonens sikkerhet.

- I påvente av endringer i lovgivningen, har regjeringen besluttet å heve grensen for fri bruk av kryptering fra 40 biter til 128 biter, et nivå som ekspertene mener ivaretar strenge sikkerhetshensyn, sa Jospin.

Regjeringen varslet samtidig nye lovforslag som skal beskytte elektronisk handel og sikre personvernet. Jospin lovet at dette innebærer full frihet til å benytte enhver form for kryptering.

Grensen på 128 biters nøkler skal med andre ord kun gjelde i de anslagsvis tre månedene det vil ta før de nye lovene har kommet seg gjennom nasjonalforsamlingen. Det presiseres ellers at det ikke vil bli lagt fram krav som gir statlige sikkerhetsorganer eller andre adgang til å avlytte meldinger som formidles over nettet.

Wassenaar-samarbeidet ble ikke nevnt på pressekonferansen. Reglene herfra sier ingenting om hvordan hvert enkelt land skal forholde seg til bruk av kryptering innen egne grenser. Man antar at Frankrike vil rette seg etter samarbeidets krav om eksportløyve for kryptering over 56 biter.

De varslede endringene innen Frankrikes personvernlov skal være det som trengs for å bringe landet på linje med det EU legger opp til. Echelon og liknende tiltak som EU ikke innrømmer offisielt, ble heller ikke nevnt.

Jospin understreket ellers at selv med en 163 prosents økning i tallet på franskmenn med Internett-tilgang - til seks millioner eller sek prosent av befolkningen - ligger landet fortsatt langt etter andre land i Europa. Veksten i tallet på franske streifere må stimuleres ytterligere. Jospin nevnte flere tiltak for å gjøre tilgangen rimeligere og for å gi bruken en mer sosial profil.

Til toppen