Full panikk rundt PC-kjøp til skolene

Elever på videregående skoler skal ha sin egen PC til skolestart, men skolene er slett ikke klare.

Elever på videregående skoler skal ha sin egen PC til skolestart, men skolene er slett ikke klare.

I fjor høst startet det digitale løftet i skolene, og det har vært svært varierende praksis for hvordan elevene skal finansiere innkjøp av PC for bruk i skolene.

I mars åpnet kunnskapsminister Øystein Djupedal for at fylkeskommunen skal dekke PC. Noen skoler har fått dekket alt av PC-utgifter, mens andre er blitt pålagt en egenandel.

Nå er det full kaos for hastekjøp av PC-er til skolestart til høsten. I siste liten før sommerferien jobbes det på spreng for å finne løsninger på digitale forventninger, skriver Aftenposten.

    Les også:

Departementets forskrifter om hvordan bærbare PC-er skal innføres og betales er ennå ikke klare. Det skaper hodebry for landets fylkeskommuner som eier de videregående skolene.

Fylkeskommunene løser nemlig problemet på ulike måter. I Oslo skal det fortsatt være stasjonære PC-er. I Nordland skal elevene selv kjøpe PC-er mot et tilskudd på 4000 kroner per elev, mens i Aust-Agder kjøper de i første omgang inn PC-er til en tredel av elevene i første klasse på videregående skole.

I tillegg kreves det at skolene trådløse nettverk på plass og skolerte lærere, noe som slett ikke er på plass alle steder.

HP og Dell er blant PC-leverandørene som skor seg på det digtale løftet. Bare HP har avtale med flere fylkeskommuner og skoler om leveranse av 30.000 PC-er. Med drift og support koster avtalen 7.000 kroner for tre år.

Til toppen