Full stans i LetsBuyIt.com

En nederlandsk domstol gir LetsBuyIt.com utsettelse med betalinger til mars. Inntil en ny ledelse kan finne en løsning, er det full stans i kjøp og salg fra tjenesten.

Problemene tårner seg opp for e-handelstjenesten LetsBuyIt.com .

I en børsmelding selskapet har sendt ut i dag informeres det om at styret og de rettslig oppnevnte forvalterne i samråd har erstattet dagens ledelse med den tidligere medgründeren John Palmer. Endringen trer i kraft med umiddelbar virkning.

Palmer skal sammen med forvalterne prøve å finne en løsning på den akutte krisen i selskapet i løpet av en fire ukers periode. Ifølge meldingen skal alle scenarier for fortsatt drift prøves i løpet av denne perioden. Blant annet tar man sikte på å føre diskusjoner med mulige investorer i selskapet.

Ifølge nederlandsk rett skal selskapet formelt sett ha frem til mars på seg til å finne en løsning.

Problemet for selskapet er at de nå i mellomtiden ikke tillates hverken å kjøpe eller selge produkter i henhold til avgjørelsen i den nederlandske retten. Dette sier lederen for BeNeLux-virksomheten til dpa. Håpet er man skal komme i mål med mulige investorer så raskt som mulig slik at salget kan gjenopptas.

En rask ringerunde foretatt av digitoday.no rundt Europa tyder på at selskapets kontorer har lagt ned all virksomhet og ikke lenger svarer på telefonhenvendelser.

Til toppen