Fullbooket konferanse om jenter og IKT-fag

Svært mange vil være med på å få flere jenter til å studere real- og teknologifag.

Svært mange vil være med på å få flere jenter til å studere real- og teknologifag.

Kvinneuniversitetet, Renate-sentret, Microsoft Norge og IKT-Norge gjennomfører sammen en stor konferanse i morgen for å rekruttere jenter til real- og teknologifag i Norge. Konferansen ble raskt fullbooket, og det er flere deltagere på ventelisten.

    Les også:

Konferansen vil bygge videre på innspill fra den omfattende spørreundersøkelsen som er sendt til jenter i videregående skoler.

— Det at over 140 lærerer, rådgivere og jenter fra videregående som i morgen vil bidra til at flere jenter velger real og teknologifag. Vi ønsker å fokusere på problemstillingene i videregående skole rettet mot dem som jobber med dette hver dag, sier direktør i Kvinneuniversitetet, Kirsti Kierulf.

Målet er at de 140 deltagerne får inspirasjon, utveksler erfaring og utvider sitt nettverk med andre som er opptatt av jenter og teknologifag.

På konferansen kommer blant annet Pat Turell fra England som har jobbet systematisk med dette over flere departementer i mange år. England ser nå gode resultater, som Norge håper å høste videre av.

Til toppen