Fullstendig barnehageopptak på nett

I Førde kommune er 100 prosent av søknadene for opptak om barnehageplass levert elektronisk.

I Førde kommune er 100 prosent av søknadene for opptak om barnehageplass levert elektronisk.

Førde kommune er den første i landet som får alle søknader om ønsket barnehageplass levert via WEB. Tjenesten som er levert av IST er tilgjengelig 24 timer i døgnet, og ble implementert i forkant av at kommunen innførte samlet barnehageopptak den 15. mars.

Kommunen satser offensivt på IT i alle ledd.

- Vi hadde høyt ambisjonsnivå og bestemte oss for kun elektronisk søknadsprosedyre for barnehagesøknader. Systemet er enklere i bruk enn nettbank og tilbakemeldingene er veldig positive, sier skolesjef Helge Sæterdal i Førde Kommune.

Da systemet for første gang ble tatt i bruk, i forbindelse med tildeling av barnehageplass for høstsemesteret, kom det inn 250 søknader. Av disse fikk 60 hjelp til utfylling per telefon eller ved direkte frammøte på kommunen sitt Servicetorg. Kommunen har gått helt bort fra de gamle papirskjemaene, og løsningen sparer kommunen for både tid og penger.

- Ved at foreldrene skriver inn og sender søknaden om barnehageplass på nett, sparer vi masse tid og ressurser som vanligvis ville gått med til manuell håndtering, sier Sæterdal. -

Mye papirarbeid og manuell håndtering er eliminert. Den største innsparingen skjer ved at søknadsskjemaene blir direkte overført til administrasjonssystemet.

Ved hjelp av en personlig kode, kan brukerne om kort tid gå inn i systemet og følge saksgangen for sin søknad, sier Sæterdal. Det forventes også at antall telefonhenvendelser knyttet til barnehagesøknader vil bli sterkt redusert.

Til toppen