Fullt av svindel-apper i Windows Store

Alt er godkjent av Microsoft.

Fullt av svindel-apper i Windows Store
Resultatene av et søk etter VLC i Windows Store presenterer en rekke eksempler på forsøk på å lure penger fra uvitende brukere. Bilde: digi.no

Utvalget av applikasjoner som er tilgjengelige for Windows 8 og RT via Windows Store vokser stadig. I likhet med andre aktører som tilbyr applikasjonsmarkedsplasser, er antallet tilgjengelige applikasjoner et tall Microsoft liker å fremheve. Men tallet sier ingenting om kvaliteten på appene som tilbys.

Nettstedet How-To-Geek har gjort noen enkle søk i Windows Store etter kjente og kjære applikasjoner. Resultatet er nedslående. Resultatene presenterer mengder av forsøk på å få brukerne til å betale for helt ubrukelige applikasjoner som utnytter navnet på de applikasjonene. Noen av originalapplikasjonene som omtales, tilbys i Windows Store. Andre, for eksempel iTunes, tilbys over hodet ikke.

How-To-Geek er ikke nådige og kaller Windows Store for en «Cesspool of Scams» og spør hvorfor Microsoft tillater dette. Nettstedet kommer også med noen potensielle svar på dette spørsmålet

Windows Store er langt fra alene om å distribuere søppelapper. Det er mange aktører som gladelig distribuerer svindelapper så lenge de kan tjene penger på det. Det spesielle i dette tilfellet er at applikasjonene i Windows Store faktisk har blitt godkjent av Microsoft før publiseringen. På denne siden opplyser Microsoft hvilke sertifiseringskrav som stilles til applikasjonene. Tilsynelatende er svindel og varemerketyveri ikke faktorer som vil hindre apper i å bli publisert.

How-To-Geek gjennomførte i utgangspunktet et søk etter den mye brukte medieavspilleren VLC, som er tilgjengelig i Modern UI-utgave i Windows Store. Men et slikt søk i dag gir 203 treff.

VLC utgis av den ideelle organisasjonen VideoLAN og har alltid blitt tilbudt gratis. Det gjelder også versjonen i Windows Store, som heter VLC for Windows 8.

Nesten alle de andre applikasjonene som inneholder VLC i navnet, koster derimot penger. Noe er vanskelige å skille fra den offisielle utgaven, bortsett fra prisen og utgiveren. Andre framstår som VLC med mer eller mindre uklar tilleggsfunksjonalitet, mens en tredje kategori er seriøse utvidelser eller ledsagerapplikasjoner til VLC. Hva som er hva, er ikke alltid lett å skille mellom.

De kanskje verste eksemplene er likevel applikasjoner som har navn som minner sterkt om originalen, men som mot penger kun tilbyr brukeren en lenke til å laste ned gratisutgaven. Opptil 23 kroner må man betale for dette.

Applikasjoner i samtlige av de nevnte kategoriene, vises på den første siden når man søker etter VLC.

How-To-Geek opplyser at det samme er tilfellet i Windows Store for kjente applikasjoner og spill som Adobe Flash Player, Firefox, Pandora, IMDB, Candy Crush Saga, Wechat, WhatsApp, uTorrent, Picasa, Bluestacks, Minecraft, Spotify, Google Hangouts, Picasa, Clash of Clans og Blender 3D.

I mange av tilfellene brukes offisielle logoer, høyst sannsynlig uten tillatelse fra eierne av disse.

Det er fullt mulig og ganske enkelt å varsle Microsoft om slike tilfeller. Brudd på opphavsrett er blant kategoriene som nevnes i varslingsdialogen. I hvilken grad dette blir gjort, og om Microsoft tar klagene til følge, er uklart. Det store utvalget av slike svindelapper tyder på at i alle fall noe av dette ikke gjøres i tilstrekkelig grad.

Noe av hensikten med Windows Store, er at den skal være et trygt sted å kjøpe og laste ned apper fra. Men det forutsetter at man kan ha tillit til at Microsoft ikke lar lureri og svindel slippe gjennom.

Hos de andre store

Det samme gjelder selvfølgelig også for andre applikasjonsmarkedsplasser som lover forhåndskontroll. Men det er lite som tyder på at for eksempel Apple ikke har god kontroll på dette i App Store for både iOS og OS X.

Selv i Google Play, som ikke lover noen forhåndskontroll av appene, er det langt mellom de åpenbare svindelforsøkene. Søker man for eksempel etter VLC, får man ingen åpenbare svindelforsøk blant de første 45 treffene. De fleste av de relevante treffene dreier seg om gratis tilleggsfunksjonalitet. Appen som kalles for Dragon VLC Video Player Pro, som er utgitt av en helt ukjent utvikler, og så koster over 60 kroner, er vi derimot mer skeptiske til – ikke minst fordi det opplyses i Google Play at den er annonsefri og til iPhone og iPad. Ifølge VideoLAN er VLC annonsefri i utgangspunktet.

VLC er et registrert varemerke, og VideoLAN skriver at varemerket bare får brukes i forbindelse med redistribusjon i samsvar med GPL. All annen rett til bruk av varemerket må gis av VideoLAN på forhånd. Det er utvilsomt tilfeller av brudd på dette også blant applikasjonene som tilbys via Google Play.

En konsekvens av slike krenkelser av varemerker er at man som bruker kan bli villedet til å tro at en applikasjon er utgitt av eller med støtte fra eieren av det varemerket man kjenner. I Google Play vises det ganske tydelig – også i søkeresultatene – hvem som har gitt ut hver enkelt applikasjon. Men det er likevel fort gjort for mange å overse dette.

    Les også:

Les mer om: