Fusjon åpner for felles SOL-modell i Norden

Den pågående fusjonen mellom Telia og Telenor åpner for felles eiermodeller for internettsatsingen til Schibsted i hele Norden. Telia/Telenor vil entre SOL.dk, mens Schibsted vil inn i Finland

Den pågående fusjonen mellom Telia og Telenor åpner for felles eiermodeller for internettsatsingen til Schibsted i hele Norden. Telia/Telenor vil entre SOL.dk, mens Schibsted vil inn i Finland

Konserndirektør Sverre Munck i Schibsted har lenge prediket at mediekonsernet streber etter tilnærmet samme eiermodell i hele Norden. Når Telia og Telenor nå fusjonerer blir det samordningsmålet straks enklere å oppnå for de norske eierne av Scandinavia Online.

I Norge har Schibsted stadig en liten majoritet i SOL også etter at Telia og Telenor har slått seg sammen. Styrkeforholdet er at Schibsted eier i overkant av 53 prosent og Telia/Telenor rundt 45 prosent til sammen i SOL AS. I Sverige får Telenor og Telia overtaket med 60-40, mens Schibsted eier 100 prosent av SOL.dk etter at Berlingske Tidende fikk byguide-aksjer som erstatning for SOL-aksjer.

- Hvis vi forutsetter at fusjonen allerede er et faktum; vi ser utelukkende fordeler ved dette. Vi får en oversiktlig eierstruktur som vi kan utnytte på mange områder. Det blir et mer funksjonelt eierskap både operasjonelt og strategisk, sier Munck som hevder at de har vært forberedt på at dette kunne skje.

- Rent forretningsmessig er slike eventualiteter tatt høyde for i de avtalene som er inngått, sier Munck og mener de nå kan sette seg ved forhandlingsbordet og oppnå likverdighet i hele Norden gjennom en joint venture-modell.

For Norge og Sverige betyr ikke det de store endringene, men det innebærerer at Telia/Telenor kommer til å entre SOL Danmark, og at Schibsted kan komme til å gå sammen med Telia som har telekomvirksomhet i Finland. SOL er allerede registrert i Finland, men kun som et sovende selskap 100 prosent eid av Telenor.

Dermed ville inngangsbilletten for Schibsted vært høyere i Finland uten en eksiterende aktør i landet.

Til toppen