Fusjon ga underskudd

Logisoft og Minard meldte i dag om et underskudd på 0,5 millioner kroner for tredje kvartal. Underskuddet relateres i hovedsak til kostnader i forbindelse med fusjonen av de to selskapene på til sammen 1,9 millioner kroner.

Fusjonen mellom Minard og Logisoft har kostet de to selskapene 1,9 millioner kroner, og selskapene meldte i dag om et underskudd på 0,5 millioner kroner for tredje kvartal isolert sett.

For året som helhet har likevel de to selskapene et driftsunderskudd på 1,88 millioner. Driften i Logisoft isolert sett hadde et overskudd på 3,003 millioner kroner i samme periode. Logisoft sto også for 15,591 millioner av selskapenes totale omsetning på 17,608 millioner.

Minard og Logisoft endrer navn til Logisoft medio november 1997.

Utdrag fra resultatet proforma tall - fusjonert selskap. Tall i 1000 NOK.

Per Q3 97 Q3 97
Omsetning 17.608 6,1
Driftsresultat -1,880 -0,657
Resultat før skatt -1,684 -0,518
Til toppen