Fusjon gjør 800 overtallige

Nettverksprodusenten 3Com planlegger å fjerne 800 stillinger som et resultat av sammenslåingen med modemprodusenten U.S. Robotics (USR).

Nettverksprodusenten 3Com planlegger å fjerne 800 stillinger som et resultat av sammenslåingen med modemprodusenten U.S. Robotics (USR).

- Av 3Coms samlede arbeidsstyrke på 13.500 ønsker selskapet å si opp 600 faste og 200 midlertidig ansatte i løpet av året, sier Leslie Davis, talskvinne for 3Com, til CNET.

Det er spesielt de sentraliserte avdelingene som vil bli berørt. Dette inkluderer avdelinger for finans, sikkerhet og markedsføring.

3Com og U.S. robotics fullførte fusjonen i forrige måned. Videre detaljer om 3Coms planer for sin ervervelse vil bli annonsert senere denne måneden. 3Com vil gi de oppsagte lønn for seks måneder og dekke deres eventuelle medisinske utgifter i to måneder.

3Com har tidligere sagt at deres finansielle ytelse ventes å holde seg på linje med hva analytikere tidligere har beregnet, til tross for fusjonen og relaterte avgjørelser.

Likevel mener analytikeren David Takata ved Gruntal & Company at antallet oppsigelser er stort. Han regner med at fusjonen vil føre til lavere fortjeneste i et kvartal eller to, for deretter å overgå analytikernes forventninger.

Til toppen