Fusjon i leketøy

TV-spill produsenten Sega inngikk nylig en avtale om fusjon med Banzai, et japansk firma som produserer leketøy. Fusjonen er i første rekke et strategisk partnerskap.

TV-spill produsenten Sega inngikk nylig en avtale om fusjon med Banzai, et japansk firma som produserer leketøy. Fusjonen er i første rekke et strategisk partnerskap.

Sega, som i mange år var den ledende TV-spillprodusenten, har de siste årene møtt økende konkurranse fra blant annet Sony og Nintendo. Nå håper selskapet å ta igjen forspranget ved å fusjonere med leketøysfabrikanten Bandai. Det er imidlertid usikkert hvorvidt fusjonen vil sette fart i produktutviklingen til Sega.

- Med det første er det snakk om et strategisk samarbeid med en aktør som arbeider i samme bransje, sier CEO for salg og markedsføring i Sega, Luke Dynan, til digi:data. Han legger til at fusjonen nok kan få konsekvenser i retning av nye prioriteringer.

- Hittil har vårt siste produkt, Sega Saturn 32, henvendt seg til aldersgruppen 12 år og oppover. Med fusjonen med Bandai kan det godt tenkes at vi også vil satse på yngre aldersgrupper, sier Dynan.

Sega Saturn 32 har foreløpig ikke vært tilgjengelig i Norge, av den enkle grunn at distributøren av Segaproduktene her til lands, Brio Scandtoy, ikke har vært interessert i å markedsføre produktet. Årsaken til dette har vært at Saturn-modellen nettopp henvender seg til en aldersgruppe som ikke er i målgruppen til Scandtoy. I første rekke vil derfor det nye Sega-produktet lanseres først i mars gjennom detaljistkjeden Home Vision. Dette er et strategisk valgt tidspunkt ettersom det også er i dette tidsrommet at hovedkonkurrenten Nintendos produkt, Nintendo 64, vil komme på markedet. Likevel er det i første rekke Sony Playstation som er hovedkonkurrenten. Playstation har i likhet med Saturn et produkt med et meget bredt nedslagsfelt.

-Vi vet at Playstation har hatt appell også hos voksne. Dette tror vi også vil skje med Sega Saturn 32, sier Dynan uten å avsløre hvor mye av sin egen fritid som går med på TV-spill.

Til toppen