Fusjon til 350 milliarder

AT&T Corp. og SBC Communications Corp. diskuterer en mulig sammenslåing av de to selskapene. En eventuell fusjon verdsettes til over 350 milliarder kroner og vil gi det nye selskapet kontrollen over 25 prosent av det amerikanske telefonmarkedet.

AT&T Corp. og SBC Communications Corp. diskuterer en mulig sammenslåing av de to selskapene. En eventuell fusjon verdsettes til over 350 milliarder kroner og vil gi det nye selskapet kontrollen over 25 prosent av det amerikanske telefonmarkedet.

Men en enda større motivasjon for en fusjon er at de to selskapene sammen vil få kontrollen over omlag 60 prosent av det amerikanske markedet for internasjonal telefoni.

Verken AT&T eller SBC ønsker å kommentere fusjonsryktene, som først ble kjent gjennom en artikkel i Wall Street Journal tirsdag ettermiddag norsk tid. - Vi kommenterer ikke spekulasjoner, sier SBCs talsmann Larry Solomon.

En fusjon vil gi USAs største telefonselskap, AT&T, enda større makt på det nord-amerikanske markedet og vil representere den største endringen i USAs telekomindustri siden oppdelingen av Bell i 1984. Et kombinert AT&T og SBC vil resultere i det første selskapet som oppnår en betydelig markedsandel på både lokal- og langdistansetelefoni i kjølvannet av fjorårets mye omtalte Telecommunications Act.

Fjorårets nye telelov åpnet det nord-amerikanske markedet for full konkurranse og dermed også for flere fusjoner mellom store telekomselskaper, deriblant Bell Atlantics foreslåtte oppkjøp av Nynex Corp. til den nette sum av 160 milliarder kroner. Så sent som i april i år ble SBCs oppkjøp av Pacific Telesis Group til 116 milliarder kroner sluttført. Dette er nå USAs nest største telefonselskap - nest etter AT&T.

Om AT&T og SBC slås sammen vil det nye selskapet samlet få en årlig omsetning på svimlende 80 milliarder dollar, nærmere 563 milliarder kroner, og kontrollere over halvparten av det amerikanske markedet for internasjonal telefoni. Det siste gjør det neppe noe enklere å få de amerikanske telemyndighetenes velsignelse for en eventuell fusjon. FCC (Federal Communications Commission) og Justisdepartementet vil nok granske fusjonsplanene svært nøye dersom de to selskapene ytrer ønske om å slås sammen.

I Europa er AT&T kanskje best kjent for sin partnerrolle i AT&T-Unisource, et joint venture som tilbyr multinasjonal kommunikasjon med egne operatører på plass i Sveits, Sverige og Nederland. SBC er på sin side partner i Diax - et sveitsisk joint venture bestående av seks regionale el-selskaper som akter å ta opp konkurransen med det sveitsiske televerket. Diax har videre en minoritetsandel i det britiske kabel-TV-selskapet Telewest Communications, det eier ti prosent i franske mobilselskapet Societe Francaise de Radiotelephone samt 49,3 prosent av chilenske VTR og mindre andeler i mexikanske Telefonos og Telkom South Africa.

Til toppen