Fusjonen i boks

Ekstraordinær generalforsamling i Micro Software Group (MSG) godkjente idag fusjonen mellom Santech og MSG. Etter at tilsvarende generalforsamling i Santech tidligere idag vedtok det samme, er fusjonen nå et faktum.

Ekstraordinær generalforsamling i Micro Software Group (MSG) godkjente idag fusjonen mellom Santech og MSG. Etter at tilsvarende generalforsamling i Santech tidligere idag vedtok det samme, er fusjonen nå et faktum.

Klokken 14.25 idag ble Micro Software Group ASA vedtatt oppløst av den ekstraordinære generalforsamlingen. I og med at Santechs ekstraordinære generalforsamling tidligere idag godkjente fusjonen er det nå et faktum at Santech og Micro Software Group fusjoneres. Begge selskapene vil formelt sett fortsette som separate selskaper frem til begynnelsen av november av juridiske grunner, men implementeringen av fusjonen starter umiddelbart.

Santech er overtagende selskap og aksjonærer i MSG vil for hver MSG aksje, pålydende NOK 2,50, få utstedt 1,78 aksjer, pålydende NOK 0,25. Fusjonsaksjene utstedes som vederlag til aksjeeierne i MSG den dag aksjekapitalforhøyelsen blir regisrert i Foretaksregisteret. Endelig registrering av fusjonen og sletting av MSG i Foretaksregsiteret ventes å skje 6. november.

Det var en taus og enstemmig generalforsamling som godkjente fusjonen med Santech. Det ble også vedtatt nytt styre i det fusjonerte selskapet bestående av Gunnar Bjønnes, Bjørn H. Fritzvold, Svein R. Gorli, Bjørn Hanestad, Jan Skøien, og Bjørn Erik Tholfsen med Frode Botnevik, nåværende styreformann i Nera, som styreformann.

Dermed er leder- og styrestrukturen i det nye selskapet komplett. Terje Christoffersen, konsernsjef i det nye selskapet, fortalte aksjonærene at kostnadskutting er første prioritet. Produkt- og leverandørsanering er også sentralt. Styrking av informasjonssystemet og den fysiske vareflyten, er andre prioriterte områder, i henhold til Christoffersen.

Jan Skøien, beveget etter den siste generalforsamlingen i Micro Software Group, innrømmet overfor digi:data at det er litt vemodig å si adjø til MSG. - Det skal bli rart ikke å være med på løpet videre, men jeg er sikker på at jeg har gjort en riktig avgjørelse, sukket Skøien. Skøien skal som kjent ikke jobbe videre i det nyfusjonerte selskapet.

Til toppen