Fusjonen: Konkurransetilsynet utelukker ikke å gripe inn

Dersom fusjonen mellom Telenor Online og Schibsted Nett blir en realitet, vil selskapet få en markedsandel på 80 %. Dette er svært høyt, og konkurransetilsynet vil vurdere å ta opp saken.

Dersom fusjonen mellom Telenor Online og Schibsted Nett blir en realitet, vil selskapet få en markedsandel på 80 %. Dette er svært høyt, og konkurransetilsynet vil vurdere å ta opp saken.

I utgangspunktet kan ethvert selskap fusjonere uten noen form for konsesjoen. Praksisen er imidlertid at konkurransetilsynet griper inn dersom selskapets markedsandel blir faretruende høy.

- Vi har ikke sett på Schibsted Nett-Telenor Online saken ennå, men 80% markedsandel er mye, sier førstekonsulent i konkurransetilsynet Arne Kvåle. Han kan imidlertid ikke bekrefte om saken vil bli tatt opp, ettersom det ikke finnes noen absolutte kriterier for når en funsjon skal stoppes.

- Når det gjelder markedsandel, har vi ingen faste grenser oppad. Vi har imidlertid en regel som sier at dersom andelen er under 40%, kan vi ikke nekte fusjonen på grunnlag av markedsandelen, sier Kvåle. Han vil imidlertid ikke bekrefte om saken vil tas opp.

-Jeg kjente ikke til saken før idag, og kan derfor foreløpig ikke si noe hvordan dan, og om den vil bli behandlet, avslutter Kvåle.

Til toppen